2015-07-30 06:00

2015-07-30 06:00

När lammen tystnar

MILJÖ: Växthusgaser

Idag förekommer ett allvarligt fel en del från forskare och en hel del andra världen över, som verkar bottna i en vilja att svartmåla kor, lamm och andra djur. De påstår nämligen att djuren ger stora nettoutsläpp av växthusgaser.

Naturligtvis är det påståendet fel, vi lärde oss alla det i skolan när vi läste om fotosyntesen och hur kretsloppet går till i naturen. Kommer du ihåg bilderna i skolboken? Kon som äter gräs, det bildas koldioxid och metangas, som med hjälp av solen tas upp av växterna igen som sedan äts av kon, enkelt förklarat.

Kor och andra idisslare släpper ut växthusgaser, det är korrekt- men då de kommer från naturen själv och i naturens eget system med fotosyntesen ger de inget nettoutsläpp! Naturen kan inte släppa ut mer än den tar in, det är det som är så balanserat och fantastiskt. Och metangasen stannar självklart INTE i atmosfären (det fanns en jättebra uppställning på tidigare vägverkets hemsida om hur det går till rent fysiskt och kemiskt) utan bryts ned och återgår till det naturliga kretsloppet utan mer miljöpåverkan än den kon redan ”ätit upp” i form av växter. Alltså ingen nettotillförsel av utsläpp.

Däremot utsläpp från fossila bränslen som exv bensin och diesel, ger helt och hållet ett nettoutsläpp av bl a växthusgaser som inte kommer från kretsloppet (om man inte räknar på minst 100 miljoner år, förstås). De påverkar direkt hela naturen med ökade utsläpp av växthusgaser. DET är ett verkligt problem!

Ta en bil till exempel, som går på biobränsle eller förnyelsebar el. Den anses med rätta vara mer miljövänlig än en bil som går på fossila bränslen. Solklart eller hur? Hur kan då forskarna säga att en ko eller ett lamm som äter gräs jämförs rätt av med flygplan och bilar som går på fossila bränslen?! Visst går det åt lite diesel och i vissa fall lite konstgödsel till att samla in vinterfoder till djuren, men forskarna räknar istället med kornas ”utsläpp” som om de kom från flygbränsle eller bensin och får därmed upp ”utsläppen” till en helt orättvis nivå som jämförs rakt av med exempelvis flygtrafik.

Varför denna ovilja att säga som det är?

Djurens utsläpp är helt naturliga och går bara runt via fotosyntesen i naturen, medan de fossila bränslena är den stora boven i dramat.

Adam Slottner (C) Sörgården, Värmland

Anna Hedbrant (C) Höganäs, NV Skåne

Eva-Lena Blom (C) Mårdsund, Jämtland

Naturligtvis är det påståendet fel, vi lärde oss alla det i skolan när vi läste om fotosyntesen och hur kretsloppet går till i naturen. Kommer du ihåg bilderna i skolboken? Kon som äter gräs, det bildas koldioxid och metangas, som med hjälp av solen tas upp av växterna igen som sedan äts av kon, enkelt förklarat.

Kor och andra idisslare släpper ut växthusgaser, det är korrekt- men då de kommer från naturen själv och i naturens eget system med fotosyntesen ger de inget nettoutsläpp! Naturen kan inte släppa ut mer än den tar in, det är det som är så balanserat och fantastiskt. Och metangasen stannar självklart INTE i atmosfären (det fanns en jättebra uppställning på tidigare vägverkets hemsida om hur det går till rent fysiskt och kemiskt) utan bryts ned och återgår till det naturliga kretsloppet utan mer miljöpåverkan än den kon redan ”ätit upp” i form av växter. Alltså ingen nettotillförsel av utsläpp.

Däremot utsläpp från fossila bränslen som exv bensin och diesel, ger helt och hållet ett nettoutsläpp av bl a växthusgaser som inte kommer från kretsloppet (om man inte räknar på minst 100 miljoner år, förstås). De påverkar direkt hela naturen med ökade utsläpp av växthusgaser. DET är ett verkligt problem!

Ta en bil till exempel, som går på biobränsle eller förnyelsebar el. Den anses med rätta vara mer miljövänlig än en bil som går på fossila bränslen. Solklart eller hur? Hur kan då forskarna säga att en ko eller ett lamm som äter gräs jämförs rätt av med flygplan och bilar som går på fossila bränslen?! Visst går det åt lite diesel och i vissa fall lite konstgödsel till att samla in vinterfoder till djuren, men forskarna räknar istället med kornas ”utsläpp” som om de kom från flygbränsle eller bensin och får därmed upp ”utsläppen” till en helt orättvis nivå som jämförs rakt av med exempelvis flygtrafik.

Varför denna ovilja att säga som det är?

Djurens utsläpp är helt naturliga och går bara runt via fotosyntesen i naturen, medan de fossila bränslena är den stora boven i dramat.

Adam Slottner (C) Sörgården, Värmland

Anna Hedbrant (C) Höganäs, NV Skåne

Eva-Lena Blom (C) Mårdsund, Jämtland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.