2015-07-29 06:00

2015-07-29 06:00

Sommarplågan, Lars Nilsson

BROÄNGEN: Sonja Höglund svarar

replik

Jag känner mig verkligen påhoppad i ditt svar till Stina Skoglund 2015-07 24. Du fortsätter som om du inte har läst tidigare inlägg i detta ärende.

Jag som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 2006-2010, var med om att förlänga ett pågående avtal med Stiftelsen Broängen, med vissa förändringar och tillägg. När avtalet förlängdes hade stiftelsen bedrivit en verksamhet med mycket god kvalitet i 15 år. Jag kan inte se att vi då gjorde något olagligt, det var en pågående verksamhet – ingen ny verksamhet. Däremot gjorde vi en upphandling av den då nya verksamheten av boendet Tapiren. Observera att det var en kvalitetsupphandling, inte en upphandling av verksamhet till det lägsta priset.

Återigen Lars – avtalstiden blev då för Stiftelsen Broängen ”2008-02-01 t.o.m. 2013-01-31 med möjlighet till förlängning på två till fem år efter ny anpassning av avtalet till kommunens finansiering av övrig verksamhet inom vård- och omsorg. Uppsägning av avtalet ska ske 12 månader före avtalstidens utgång i annat fall förlängs det.”

Du, som nuvarande ordförande måste ha förlängt det fina avtalet som ”min nämnd” slöt 2008. Där hade du möjligheten att inom avtalets ram justera prisnivåerna för att anpassa kostnaderna. Uppenbarligen har du missat möjligheten, och använder mig som syndabock. Det är ett lågvattenmärke.

Hur kan du i ditt svar till Stina Skoglund anklaga mig för att jag gjort en förlängning av avtalet i pågående verksamhet?

Hittills har du inte kommit med några svar på mina tidigare ställda frågor, inte heller har du svarat andra debattörer i ämnet.

Du skriver än en gång att maten inte subventioneras på något annat boende – lögn – läs i avtalet om Dagcentralen. Priset per pensionärslunch skall följa kommunens prissättning. Samma pris måtte gälla även för Uranus. Gör det inte det, är felet ditt. Du – inte jag – har inte använt möjligheten att 2013 justera kostnadsbilden. Lär dig att dina felaktiga påståenden inte blir bättre för att du upprepar dem.

Det måste vara fel med er ideologi. I princip under hela livet får var och en av oss välja vad vi vill göra och välja var vi vill bo och verka. Men när man blir gammal då skall det inte finnas några valmöjligheter, annat än på kommunala äldreboenden, trots att de som bor på våra äldreboenden får betala en ganska stor del av pensionen för den service de åtnjuter. Du har i flera av dina inlägg skrivit att de kostnader kommunen har för boendet Broängen är höga. Ingen skall tro att kommunen bjuder på boenden på vår ålderdom. Alla får betala efter sin inkomst och förmögenhet. Nu måste du redovisa för alla oss hur kostnadsbilderna för kommunalt äldreboende och stiftelsens boende är. Du måste även svara Lisbeth Lönnberg. Hon har ställt välformulerade, välmotiverade frågar till dig angående kostnadsbilderna på respektive boenden samt overhead kostnader.

Än en gång vill jag understryka att det är viktigt att hela livet att kunna vara aktiv för att kunna fördröja/förhindra diverse sjukdomstillstånd. Ta inte bort något boende med dagcentral, det vore i stället en välgärning att utöka antalet dagcentraler.

Sonja Höglund

Jag känner mig verkligen påhoppad i ditt svar till Stina Skoglund 2015-07 24. Du fortsätter som om du inte har läst tidigare inlägg i detta ärende.

Jag som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 2006-2010, var med om att förlänga ett pågående avtal med Stiftelsen Broängen, med vissa förändringar och tillägg. När avtalet förlängdes hade stiftelsen bedrivit en verksamhet med mycket god kvalitet i 15 år. Jag kan inte se att vi då gjorde något olagligt, det var en pågående verksamhet – ingen ny verksamhet. Däremot gjorde vi en upphandling av den då nya verksamheten av boendet Tapiren. Observera att det var en kvalitetsupphandling, inte en upphandling av verksamhet till det lägsta priset.

Återigen Lars – avtalstiden blev då för Stiftelsen Broängen ”2008-02-01 t.o.m. 2013-01-31 med möjlighet till förlängning på två till fem år efter ny anpassning av avtalet till kommunens finansiering av övrig verksamhet inom vård- och omsorg. Uppsägning av avtalet ska ske 12 månader före avtalstidens utgång i annat fall förlängs det.”

Du, som nuvarande ordförande måste ha förlängt det fina avtalet som ”min nämnd” slöt 2008. Där hade du möjligheten att inom avtalets ram justera prisnivåerna för att anpassa kostnaderna. Uppenbarligen har du missat möjligheten, och använder mig som syndabock. Det är ett lågvattenmärke.

Hur kan du i ditt svar till Stina Skoglund anklaga mig för att jag gjort en förlängning av avtalet i pågående verksamhet?

Hittills har du inte kommit med några svar på mina tidigare ställda frågor, inte heller har du svarat andra debattörer i ämnet.

Du skriver än en gång att maten inte subventioneras på något annat boende – lögn – läs i avtalet om Dagcentralen. Priset per pensionärslunch skall följa kommunens prissättning. Samma pris måtte gälla även för Uranus. Gör det inte det, är felet ditt. Du – inte jag – har inte använt möjligheten att 2013 justera kostnadsbilden. Lär dig att dina felaktiga påståenden inte blir bättre för att du upprepar dem.

Det måste vara fel med er ideologi. I princip under hela livet får var och en av oss välja vad vi vill göra och välja var vi vill bo och verka. Men när man blir gammal då skall det inte finnas några valmöjligheter, annat än på kommunala äldreboenden, trots att de som bor på våra äldreboenden får betala en ganska stor del av pensionen för den service de åtnjuter. Du har i flera av dina inlägg skrivit att de kostnader kommunen har för boendet Broängen är höga. Ingen skall tro att kommunen bjuder på boenden på vår ålderdom. Alla får betala efter sin inkomst och förmögenhet. Nu måste du redovisa för alla oss hur kostnadsbilderna för kommunalt äldreboende och stiftelsens boende är. Du måste även svara Lisbeth Lönnberg. Hon har ställt välformulerade, välmotiverade frågar till dig angående kostnadsbilderna på respektive boenden samt overhead kostnader.

Än en gång vill jag understryka att det är viktigt att hela livet att kunna vara aktiv för att kunna fördröja/förhindra diverse sjukdomstillstånd. Ta inte bort något boende med dagcentral, det vore i stället en välgärning att utöka antalet dagcentraler.

Sonja Höglund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.