2015-07-24 06:00

2015-07-28 10:17

Svar till Stina Skoglund

BROÄNGEN ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN

Nej, vi subventionerar inte maten på något annat ställe.

Ja, vi har kostnader för daglig verksamhet och som jag redovisade i NkP den 13/7 så är de extra kostnaderna för de tjänster som nu utelämnas i den nya upphandlingen ca 750 000 kr/år.

Vi alla i nämnden från vänster till höger har stort förtroende för Broängens äldreboende. Det vi från majoriteten har reagerat på är avtalet som Sonja Höglundgodkänt 2008-01-29. Ett avtal som gjordes utan upphandling och därmed stred mot gällande lagstiftning.

Om jag får citera vice ordförande i nämnden ” Det är inte Broängens fel att avtalet ser ut som det gör”

Nej, det är Sonja och dåvarande vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för avtalets utformning.

Lars Nilsson (S)

Nej, vi subventionerar inte maten på något annat ställe.

Ja, vi har kostnader för daglig verksamhet och som jag redovisade i NkP den 13/7 så är de extra kostnaderna för de tjänster som nu utelämnas i den nya upphandlingen ca 750 000 kr/år.

Vi alla i nämnden från vänster till höger har stort förtroende för Broängens äldreboende. Det vi från majoriteten har reagerat på är avtalet som Sonja Höglundgodkänt 2008-01-29. Ett avtal som gjordes utan upphandling och därmed stred mot gällande lagstiftning.

Om jag får citera vice ordförande i nämnden ” Det är inte Broängens fel att avtalet ser ut som det gör”

Nej, det är Sonja och dåvarande vård- och omsorgsnämnden som ansvarar för avtalets utformning.

Lars Nilsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.