2015-07-22 06:00

2015-07-28 10:16

Det är nog vist

TITLAR

Har ett nytt ordensväsende gjort debut när miljöministern Åsa Romson (MP) kallas för vice statsminister helt utan befogenheter. Regeringen kunde väl i jämställdhetens namn utse Mona Sahlin till vicekung?

Gustaf sjutton

Har ett nytt ordensväsende gjort debut när miljöministern Åsa Romson (MP) kallas för vice statsminister helt utan befogenheter. Regeringen kunde väl i jämställdhetens namn utse Mona Sahlin till vicekung?

Gustaf sjutton

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.