2015-07-13 06:00

2015-07-13 06:00

Pris för drift av vårdplatser skiljer

Svar till Sonja Höglund

Avtal

Sonja i det avtal som du gjorde upp utan upphandling 2008 (trots lagen om offentlig upphandling), är kostnaderna för vårdplatser i dagsläget 114 kr/person och dag, dyrare än liknande verksamhet som drivs av kommunen. 114 kr *365 dagar= 41 650 kr per plats. Det blir en extra kostnad för skattebetalarna på 748 980 kr/år för de 18 platser du avtalat. Utöver detta finns det ersättningar för hemtjänst och dagligverksamhet och ersättning för alla pensionärer som äter där. Men det ingår inte i den upphandling nämnden nu tänker upphandla. Du påstår att vi skulle kunnat förhandla om detta i avtalet när det gick ut 2013. I avtalet fanns en möjlighet till förlängning på 2-5 år och en skrivning i avtalet som sa att var vi inte överens så löpte avtalet på. Det vi då gjorde var att säga upp avtalet, och en överenskommelse om uppsägningstid förhandlades fram, vilken löper till sep 2016.

Du frågar hur mycket den totala besparingen är och du hänvisar till en reservation från borgliga politiker:

Svaret är att det är ingen besparing utan det är en minskning med kostnaderna till det som är ordinarie kostnader för likvärdig verksamhet i kommunen. En kostnadsreduktion med ca 1,5 millioner /år.

Reservationen som ligger finns att läsa i protokoll från nämnden och riktar sig mot ytterligare översyner av verksamheten, utöver upphandling av 18 platser och neddragning av 10 vårdplatser. Sen vill jag i det ärendet hänvisa att det finns inget nämndbeslut om vart de 10 platserna skall tas. Det är ett beslut som skall behandlas under hösten.

Lars Nilsson

Fotnot: Inskickad till NKP fredagen den 3 juli.

Sonja i det avtal som du gjorde upp utan upphandling 2008 (trots lagen om offentlig upphandling), är kostnaderna för vårdplatser i dagsläget 114 kr/person och dag, dyrare än liknande verksamhet som drivs av kommunen. 114 kr *365 dagar= 41 650 kr per plats. Det blir en extra kostnad för skattebetalarna på 748 980 kr/år för de 18 platser du avtalat. Utöver detta finns det ersättningar för hemtjänst och dagligverksamhet och ersättning för alla pensionärer som äter där. Men det ingår inte i den upphandling nämnden nu tänker upphandla. Du påstår att vi skulle kunnat förhandla om detta i avtalet när det gick ut 2013. I avtalet fanns en möjlighet till förlängning på 2-5 år och en skrivning i avtalet som sa att var vi inte överens så löpte avtalet på. Det vi då gjorde var att säga upp avtalet, och en överenskommelse om uppsägningstid förhandlades fram, vilken löper till sep 2016.

Du frågar hur mycket den totala besparingen är och du hänvisar till en reservation från borgliga politiker:

Svaret är att det är ingen besparing utan det är en minskning med kostnaderna till det som är ordinarie kostnader för likvärdig verksamhet i kommunen. En kostnadsreduktion med ca 1,5 millioner /år.

Reservationen som ligger finns att läsa i protokoll från nämnden och riktar sig mot ytterligare översyner av verksamheten, utöver upphandling av 18 platser och neddragning av 10 vårdplatser. Sen vill jag i det ärendet hänvisa att det finns inget nämndbeslut om vart de 10 platserna skall tas. Det är ett beslut som skall behandlas under hösten.

Lars Nilsson

Fotnot: Inskickad till NKP fredagen den 3 juli.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.