2015-07-10 06:00

2015-07-10 06:00

Öppna ögonen Åke!

SOCIALDEMOKRAT OCH KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: Svar till Åke Thörnesjö

Din första insändare handlade om att vi tappat i svenskt näringslivs ranking och du drar dina egna och personliga slutsatser av orsaken till det. Din högst personliga förklaring är de förändringar som görs beträffande Näringslivssamverkan. Du backar på det i din senaste insändare, men då kanske du ska läsa vad du skrev i din första text Åke.

Vill nu på nytt förklara för dig. Rankingen bygger på jämförelse med andra kommuner och det kan innebära att vi kan ”ligga bra till” även om det enskilda resultatet för vår kommun försämras. Vilket det gjort sedan 2008 när det gäller sammanfattande omdöme. Det hänger ihop med att andra kommuner försämrat sig ännu mer och så har skett under flera år då näringslivsklimatet nationellt försämrats enligt svenskt näringslivs enkät.

Du tycker det är onödigt att gå ut och fråga företagen genom en enkät eftersom vi redan fått svaret. Åke svenskt näringslivs enkät har enbart gått ut till de företag som är medlemmar i den organisationen och det är ca 20 procent av de aktiva företagen i kommunen. Av de här företagen har ca 50 procent valt att inte svara. Av de som svarat är en fjärdedel handelsföretag och ca en tiondel industriföretag. Avspeglar kanske inte riktigt vår näringslivsstruktur.

Genom enkäten till samtliga företag får nu också samtliga företag möjlighet att ge sina synpunkter, så att vi inte drar slutsatser utifrån vad ca 10 procent tycker.

När det gäller Närsam så tycker jag att de gjort och gör ett bra arbete. Men formen är inte laglig dvs att kommunen inte konkurrensutsatt den här verksamheten utan valt att ge pengar direkt till ett privat företag för att de ska sköta kommunens näringsverksamhet. Här borde alltså en upphandling skett när lagstiftningen blev tydligare för snart 10 år sedan. Därför sker förändringarna . Det här är företagarorganisationerna medvetna om och även oppositionsråd och övriga allianspartier. Glöm inte bort att samtliga partier ställt sig bakom den nya organisationen, även ditt parti Åke.

Vi påbörjade den här förändringen redan i slutet av hösten och sedan dess har information och dialog skett med inblandade parter. Inklusive oppositionsråd som precis som jag är adjungerad i Närsams styrelse.

Tyvärr är inte det här den enda verksamhet där ni valt att inte konkurrensutsätta. Bygget av det nya badhuset och de missar ni gjorde där är ett exempel. Ni har inte heller konkurrensutsatt den fritidsgårdsverksamhet som KFUM bedriver och Broängens boende. Även här borde ni ha varit medvetna om förändringar i lagstiftningen. Både KFUM och Broängen gör ett bra arbete och det är inte därför vi valt att konkurrensutsätta verksamheterna. Det handlar om att följa lagen.

När det gäller stadshotellet hade den entreprenör som tidigare drev verksamheten på kommunens uppdrag mycket förmånliga hyresvillkor. Alltså borde det här ha varit utsatt för upphandling. Det finns ytterligare verksamheter som borde ha varit konkurrensutsatta och upphandlade Åke. Nu försöker vi rätta till det här

Nej Åke du slingrar dig och borde vara mer påläst.

Bjarne Olsson

Din första insändare handlade om att vi tappat i svenskt näringslivs ranking och du drar dina egna och personliga slutsatser av orsaken till det. Din högst personliga förklaring är de förändringar som görs beträffande Näringslivssamverkan. Du backar på det i din senaste insändare, men då kanske du ska läsa vad du skrev i din första text Åke.

Vill nu på nytt förklara för dig. Rankingen bygger på jämförelse med andra kommuner och det kan innebära att vi kan ”ligga bra till” även om det enskilda resultatet för vår kommun försämras. Vilket det gjort sedan 2008 när det gäller sammanfattande omdöme. Det hänger ihop med att andra kommuner försämrat sig ännu mer och så har skett under flera år då näringslivsklimatet nationellt försämrats enligt svenskt näringslivs enkät.

Du tycker det är onödigt att gå ut och fråga företagen genom en enkät eftersom vi redan fått svaret. Åke svenskt näringslivs enkät har enbart gått ut till de företag som är medlemmar i den organisationen och det är ca 20 procent av de aktiva företagen i kommunen. Av de här företagen har ca 50 procent valt att inte svara. Av de som svarat är en fjärdedel handelsföretag och ca en tiondel industriföretag. Avspeglar kanske inte riktigt vår näringslivsstruktur.

Genom enkäten till samtliga företag får nu också samtliga företag möjlighet att ge sina synpunkter, så att vi inte drar slutsatser utifrån vad ca 10 procent tycker.

När det gäller Närsam så tycker jag att de gjort och gör ett bra arbete. Men formen är inte laglig dvs att kommunen inte konkurrensutsatt den här verksamheten utan valt att ge pengar direkt till ett privat företag för att de ska sköta kommunens näringsverksamhet. Här borde alltså en upphandling skett när lagstiftningen blev tydligare för snart 10 år sedan. Därför sker förändringarna . Det här är företagarorganisationerna medvetna om och även oppositionsråd och övriga allianspartier. Glöm inte bort att samtliga partier ställt sig bakom den nya organisationen, även ditt parti Åke.

Vi påbörjade den här förändringen redan i slutet av hösten och sedan dess har information och dialog skett med inblandade parter. Inklusive oppositionsråd som precis som jag är adjungerad i Närsams styrelse.

Tyvärr är inte det här den enda verksamhet där ni valt att inte konkurrensutsätta. Bygget av det nya badhuset och de missar ni gjorde där är ett exempel. Ni har inte heller konkurrensutsatt den fritidsgårdsverksamhet som KFUM bedriver och Broängens boende. Även här borde ni ha varit medvetna om förändringar i lagstiftningen. Både KFUM och Broängen gör ett bra arbete och det är inte därför vi valt att konkurrensutsätta verksamheterna. Det handlar om att följa lagen.

När det gäller stadshotellet hade den entreprenör som tidigare drev verksamheten på kommunens uppdrag mycket förmånliga hyresvillkor. Alltså borde det här ha varit utsatt för upphandling. Det finns ytterligare verksamheter som borde ha varit konkurrensutsatta och upphandlade Åke. Nu försöker vi rätta till det här

Nej Åke du slingrar dig och borde vara mer påläst.

Bjarne Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.