2015-07-07 09:19

2015-07-07 09:19

Ta reda på fakta Bjarne

INSÄNT: Åke Thörnesjö svararÅke Thörnesjö (M)

Det finns ett antal olika rankingar och statistikuppgifter som har olika stor påverkan på Totalrankingen.

Det var denna Totalrankings läge för Kristinehamn som jag redovisade i min förra insändare. Där är det 2011 års ranking (hösten 2010) med totalplacering 57 som börjar nedgången. En annan viktig ranking är ”Sammanfattande omdöme” som har stor inverkan på Totalrankingen. Dess läge för Kristinehamn var så här: 2007 placering 7, 2008: 5, 2009: 7,2010: 3, 2011: 19, 2012: 31, 2013: 48, 2014: 36. Totalrankingens läge går igen! Nu har Svenskt Näringslivs årliga enkät genomförts. Den blir helt klar med alla olika rankingar i september. Är det nu din avsikt att göra om enkäten. För att kunna jämföras måste den väl vara lika med den i höstas genomförda. Skall det tolkas som att du underkänner svenskt Näringslivs enkät?! Kostnaden för detta kan göra bättre nytta på annan plats. Exempelvis hos Brottsofferjouren på det sätt som vi diskuterade om i början av förra mandatperioden! Du skriver att jag angivit förändringen i Närsam som skälet till det sämre resultatet. Det har jag verkligen inte gjort. Det är inte möjligt!

Den här enkäten bör ha skett långt före första artikeln i NKP om avsedd förändring. Det jag skrev var att ditt agerande med bristande information m m torde ha försämrat samarbetsklimatet. Hela förändringsarbetet verkar ha gott väldigt tyst och snabbt. Du anger fem exempel på upphandling som inte skall ha skett på rätt sätt. Först tar du upp Stadshotellet. Det var en försäljning!

Visserligen fattade vi ett mindre bra beslut, men vi tog tillbaka det och gjorde om försäljningen.

När det gäller Närsam, som du också nämner, skrev jag att det startade redan 2000 eller kanske ännu tidigare. Broängen tar du också upp. Den verksamheten startades under det borgerliga styret 1991-1994. Under åren 1994-2010 hörde jag aldrig annat än gott om den verksamheten.

Beträffande Badhuset avser Du förmodligen Sannabadet. Det byggdes inte av kommunen utan av det företag som ägde och äger Arenan och har tomträtt till hela området. Det kommunen tog ansvar för var ett avtal så att våra barn och ungdomar kan bada och simma gratis eller med låg avgift. KFUM tar du också upp. På vår tid hade de bidrag till sin föreningsverksamhet vilket jag vill minnas att de fortfarande har.

Så fortfarande ser jag inte att du har fått ta ansvar för någon byggnation eller någon upphandling som vi missat eller misskött!

 

Det var denna Totalrankings läge för Kristinehamn som jag redovisade i min förra insändare. Där är det 2011 års ranking (hösten 2010) med totalplacering 57 som börjar nedgången. En annan viktig ranking är ”Sammanfattande omdöme” som har stor inverkan på Totalrankingen. Dess läge för Kristinehamn var så här: 2007 placering 7, 2008: 5, 2009: 7,2010: 3, 2011: 19, 2012: 31, 2013: 48, 2014: 36. Totalrankingens läge går igen! Nu har Svenskt Näringslivs årliga enkät genomförts. Den blir helt klar med alla olika rankingar i september. Är det nu din avsikt att göra om enkäten. För att kunna jämföras måste den väl vara lika med den i höstas genomförda. Skall det tolkas som att du underkänner svenskt Näringslivs enkät?! Kostnaden för detta kan göra bättre nytta på annan plats. Exempelvis hos Brottsofferjouren på det sätt som vi diskuterade om i början av förra mandatperioden! Du skriver att jag angivit förändringen i Närsam som skälet till det sämre resultatet. Det har jag verkligen inte gjort. Det är inte möjligt!

Den här enkäten bör ha skett långt före första artikeln i NKP om avsedd förändring. Det jag skrev var att ditt agerande med bristande information m m torde ha försämrat samarbetsklimatet. Hela förändringsarbetet verkar ha gott väldigt tyst och snabbt. Du anger fem exempel på upphandling som inte skall ha skett på rätt sätt. Först tar du upp Stadshotellet. Det var en försäljning!

Visserligen fattade vi ett mindre bra beslut, men vi tog tillbaka det och gjorde om försäljningen.

När det gäller Närsam, som du också nämner, skrev jag att det startade redan 2000 eller kanske ännu tidigare. Broängen tar du också upp. Den verksamheten startades under det borgerliga styret 1991-1994. Under åren 1994-2010 hörde jag aldrig annat än gott om den verksamheten.

Beträffande Badhuset avser Du förmodligen Sannabadet. Det byggdes inte av kommunen utan av det företag som ägde och äger Arenan och har tomträtt till hela området. Det kommunen tog ansvar för var ett avtal så att våra barn och ungdomar kan bada och simma gratis eller med låg avgift. KFUM tar du också upp. På vår tid hade de bidrag till sin föreningsverksamhet vilket jag vill minnas att de fortfarande har.

Så fortfarande ser jag inte att du har fått ta ansvar för någon byggnation eller någon upphandling som vi missat eller misskött!

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.