2015-06-29 06:00

2015-06-29 06:00

Process i två steg

UPPHANDLING LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN: Angående Sonja Höglunds inlägg

Fakta. I flera insändare bl.a. den senaste från Sonja Höglund framförs synpunkter på den pågående upphandlingen av platser på särskilt boende. Det är på sin plats att ge lite fakta om denna upphandling och avsluta det som varit.

Socialnämnden genomför upphandlingen dels som besparingsåtgärd och dels därför att avtalet med Broängen löper ut den 30 september 2016. Detta avtal är sen lång tid tecknat utan upphandling och har därefter förlängts. Detta sätt strider i dag mot lagen om offentlig upphandling.

Efter diskussioner och beslut i nämnden är alla överens om att behovet är 18 platser belägna i centralorten där efterfrågan är som störst. Därför är nu en upphandling påbörjad som sker i två steg. Steg ett är att göra intresseanmälan och då uppfylla vissa grundkrav. Tre av de som anmäler intresse kommer sedan att delta i steg två där förhandling sker för att ta fram den utförare som ger bäst kvalité till bäst pris. Jämförelse görs med kostnader för liknande boende som drivs i egen regi.

Efter att upphandlingen är klar kommer nämnden att besluta om att avveckla 10 platser vid något eget boende.

Det har uppstått en diskussion om utföraren skall orda med kost i egen regi eller att inköpa detta. I likhet med avtalet med det privat drivna boendet Tapiren beslutade nämnden att kommunen tillhandahåller mat från det egna centralköket.

Nämnden har idag inget intresse av att upphandla de övriga verksamheter som Broängen idag tillhandahåller.

Vad som händer om ingen lämnar anbud på de efterfrågade platserna är det upp till nämnden att ta ställning till då. Från flera insändarskribenter antyds det att det är Broängen som skall handlas upp och att upphandlingen skulle anpassas till dem vilket naturligtvis inte är fallet.

Bo Andersson (S)

 

Socialnämnden genomför upphandlingen dels som besparingsåtgärd och dels därför att avtalet med Broängen löper ut den 30 september 2016. Detta avtal är sen lång tid tecknat utan upphandling och har därefter förlängts. Detta sätt strider i dag mot lagen om offentlig upphandling.

Efter diskussioner och beslut i nämnden är alla överens om att behovet är 18 platser belägna i centralorten där efterfrågan är som störst. Därför är nu en upphandling påbörjad som sker i två steg. Steg ett är att göra intresseanmälan och då uppfylla vissa grundkrav. Tre av de som anmäler intresse kommer sedan att delta i steg två där förhandling sker för att ta fram den utförare som ger bäst kvalité till bäst pris. Jämförelse görs med kostnader för liknande boende som drivs i egen regi.

Efter att upphandlingen är klar kommer nämnden att besluta om att avveckla 10 platser vid något eget boende.

Det har uppstått en diskussion om utföraren skall orda med kost i egen regi eller att inköpa detta. I likhet med avtalet med det privat drivna boendet Tapiren beslutade nämnden att kommunen tillhandahåller mat från det egna centralköket.

Nämnden har idag inget intresse av att upphandla de övriga verksamheter som Broängen idag tillhandahåller.

Vad som händer om ingen lämnar anbud på de efterfrågade platserna är det upp till nämnden att ta ställning till då. Från flera insändarskribenter antyds det att det är Broängen som skall handlas upp och att upphandlingen skulle anpassas till dem vilket naturligtvis inte är fallet.

Bo Andersson (S)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.