2015-06-29 06:00

2015-06-29 06:00

Hur tänker ni?

SÄRSKILT BOENDE

Trygghet. Får stämma in i Sonja Höglunds frågor angående: var våra äldre multisjuka innevånare ska få lov att bo när man behöver trygg vård på ålderns höst? 18 platser på Broängen och 10 platser på Öståsgården hänger nu i luften - utmärkta omtyckta platser för de som behöver sådant boende. Antalet äldre ökar och alla platser behövs. Har man tänkt bygga nytt - seniorboende t.ex., vilka ska kunna bo där, det fodras en hög pension och hyfsad hälsa för det ! Ska man tänka på ekonomi så är det billigare att bo på äldreboende än att anlita maxtimmar av hemtjänst. De här förslagen verkar illa genomtänkta och skapar stor oro som våra äldre borde få slippa - god omvårdnad, stabilitet och trygghet är honnörsord som borde gälla och vi är många som undrar hur har man tänkt?

Eva Ivarsson

Trygghet. Får stämma in i Sonja Höglunds frågor angående: var våra äldre multisjuka innevånare ska få lov att bo när man behöver trygg vård på ålderns höst? 18 platser på Broängen och 10 platser på Öståsgården hänger nu i luften - utmärkta omtyckta platser för de som behöver sådant boende. Antalet äldre ökar och alla platser behövs. Har man tänkt bygga nytt - seniorboende t.ex., vilka ska kunna bo där, det fodras en hög pension och hyfsad hälsa för det ! Ska man tänka på ekonomi så är det billigare att bo på äldreboende än att anlita maxtimmar av hemtjänst. De här förslagen verkar illa genomtänkta och skapar stor oro som våra äldre borde få slippa - god omvårdnad, stabilitet och trygghet är honnörsord som borde gälla och vi är många som undrar hur har man tänkt?

Eva Ivarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.