2015-06-19 06:00

2015-06-19 06:00

Söderled lämnar företräde

TRAFIK

Vi kan konstatera att det är mycket stor trafik på Söderled under de veckor som KFUM har ungdomar aktiverade och det är jättebra för barnen.

Men det är problem med att inte bilförarna kan HÖGERREGEL det är nämligen så att alla fem gatorna som kommer från höger har företräde. Förare som kör SÖDERLED har att lämna företräde, och som man kan konstatera så åker man över på vänster sida.

Ett stort problem är att fastighetsägare inte klipper ner sina häckar i den höjd som är 80 cm från gatan i hörnen. det är häckar som går ut i gatan från tomtgräns.( men de är väl undantagana från bestämmelsen)

Det ligger på kommunen att kolla detta.

Rätt höjd

Vi kan konstatera att det är mycket stor trafik på Söderled under de veckor som KFUM har ungdomar aktiverade och det är jättebra för barnen.

Men det är problem med att inte bilförarna kan HÖGERREGEL det är nämligen så att alla fem gatorna som kommer från höger har företräde. Förare som kör SÖDERLED har att lämna företräde, och som man kan konstatera så åker man över på vänster sida.

Ett stort problem är att fastighetsägare inte klipper ner sina häckar i den höjd som är 80 cm från gatan i hörnen. det är häckar som går ut i gatan från tomtgräns.( men de är väl undantagana från bestämmelsen)

Det ligger på kommunen att kolla detta.

Rätt höjd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.