2015-06-18 12:00

2015-06-18 12:00

Kommer det något svar i år?

KOMMUNEN: Hallå, hallå

Frågor söker svar

En öppen fråga (två frågor) till Kristinehamns kommun och Kristinehamns folkvalda politiker?

Hur svårt ska det vara att svara en kommuninnevånare relativt snabbt?

Ställde först frågan till skolförvaltningens tjänstemän i januari/februari, tyvärr har jag raderat den mejlkonversationen.

Frågan jag har ställt, först till tjänstemännen var:

Varför Kristinehamns kommun bara har feriearbete till de ungdomarna som går i 9?

De som går i gymnasium har inte studiestöd under sommaren men 8:or och 9:or har sitt barnbidrag?

De som går i gymnasiet behöver arbetslivserfarenheten som de kan få av ett kommunalt feriearbete och de kan även behöva lönen.

I väldigt många kommuner så är det först och främst gymnasisterna som kan ansöka om feriearbete, men inte i Kristinehamn?

Varför?

Efter ett tag skickade jag en påminnelse och fick då svaret att det var ett beslut som politikerna hade tagit!

Men om vi tog kontakt med en annan tjänsteman som hade ansvar för jobb för gymnasisterna så kunde hon hjälpa till, men det, fanns det ingen information om på Kristinehamns kommuns hemsida.

Nu löste min 16-åring själv sitt sommarjobb, så vi kontaktade aldrig den tjänstemannen.

Men jag ville ändå veta varför Kristinehamn kommun har tagit detta beslut?

På kommunens hemsida finns ett formulär där jag som kommuninvånare kan skriva en fråga eller synpunkt till politikerna i kommun,

http://www.kristinehamn.se/kommun-politik/synpunktshantering.

På den sidan står också, hur kommunen hanterar synpunkter och frågor?

När och hur behandlas min synpunkt?

Synpunkterna tar vi hand om så fort som möjligt. Vi ser till att det kommer till rätt person, och vår målsättning är du inom max 10 dagar ska ha fått ett svar. Du som skriver till kommunen får (om du lämnat dina kontaktuppgifter) ett meddelande om att synpunkten har kommit in. Oftast skickar vi ytterligare en bekräftelse med information om vem frågan skickats vidare till. Ring gärna om du har frågor.

Så jag skrev igen till kommunen den 24 april!

Inget svar, jag mejlade igen den 6 maj och frågade vart min synpunkt/fråga tagit vägen?

Den 8 maj fick jag svar av registratorn på Kristinehamns kommun, att hon skickat vidare min fråga till skolförvaltningen för handläggning!

Även då jag i mitt e-brev skrev att jag redan varit i kontakt med dem och det var p.g.a. av det svaret jag ville få ett svar av Kristinehamns folkvalda politiker!

Den 8 maj kom ett nytt svar där registratorn fått svar från skolförvaltningen att de redan svarat på min fråga, så hon skickade vidare min fråga till kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson, alltså den 8 maj?

Idag är det den 13 juni och jag väntar fortfarande på svaret.

Vill fortfarande ha svar på den frågan jag först undrade över:

Hur det kommer sig att Kristinehamns kommun inte anordnar feriearbete för gymnasister utan för, i år årskurs 9, förra året 8-9?

En gymnasieelev får inte studiebidrag under sommaren men de under 16 får barnbidrag?

En 16-18 åring kan behöva arbetslivserfarenheten och även tryggheten att få ett första arbete genom kommunen?

Så vad är Kristinehamns syfte och tanke med att inte anordna feriearbete till de som går gymnasium.

Många andra kommuner anordnar feriearbete först å främst till de som fyllt 16 år?

Hoppfull på att nu kanske jag kan få ett svar?

En öppen fråga (två frågor) till Kristinehamns kommun och Kristinehamns folkvalda politiker?

Hur svårt ska det vara att svara en kommuninnevånare relativt snabbt?

Ställde först frågan till skolförvaltningens tjänstemän i januari/februari, tyvärr har jag raderat den mejlkonversationen.

Frågan jag har ställt, först till tjänstemännen var:

Varför Kristinehamns kommun bara har feriearbete till de ungdomarna som går i 9?

De som går i gymnasium har inte studiestöd under sommaren men 8:or och 9:or har sitt barnbidrag?

De som går i gymnasiet behöver arbetslivserfarenheten som de kan få av ett kommunalt feriearbete och de kan även behöva lönen.

I väldigt många kommuner så är det först och främst gymnasisterna som kan ansöka om feriearbete, men inte i Kristinehamn?

Varför?

Efter ett tag skickade jag en påminnelse och fick då svaret att det var ett beslut som politikerna hade tagit!

Men om vi tog kontakt med en annan tjänsteman som hade ansvar för jobb för gymnasisterna så kunde hon hjälpa till, men det, fanns det ingen information om på Kristinehamns kommuns hemsida.

Nu löste min 16-åring själv sitt sommarjobb, så vi kontaktade aldrig den tjänstemannen.

Men jag ville ändå veta varför Kristinehamn kommun har tagit detta beslut?

På kommunens hemsida finns ett formulär där jag som kommuninvånare kan skriva en fråga eller synpunkt till politikerna i kommun,

http://www.kristinehamn.se/kommun-politik/synpunktshantering.

På den sidan står också, hur kommunen hanterar synpunkter och frågor?

När och hur behandlas min synpunkt?

Synpunkterna tar vi hand om så fort som möjligt. Vi ser till att det kommer till rätt person, och vår målsättning är du inom max 10 dagar ska ha fått ett svar. Du som skriver till kommunen får (om du lämnat dina kontaktuppgifter) ett meddelande om att synpunkten har kommit in. Oftast skickar vi ytterligare en bekräftelse med information om vem frågan skickats vidare till. Ring gärna om du har frågor.

Så jag skrev igen till kommunen den 24 april!

Inget svar, jag mejlade igen den 6 maj och frågade vart min synpunkt/fråga tagit vägen?

Den 8 maj fick jag svar av registratorn på Kristinehamns kommun, att hon skickat vidare min fråga till skolförvaltningen för handläggning!

Även då jag i mitt e-brev skrev att jag redan varit i kontakt med dem och det var p.g.a. av det svaret jag ville få ett svar av Kristinehamns folkvalda politiker!

Den 8 maj kom ett nytt svar där registratorn fått svar från skolförvaltningen att de redan svarat på min fråga, så hon skickade vidare min fråga till kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson, alltså den 8 maj?

Idag är det den 13 juni och jag väntar fortfarande på svaret.

Vill fortfarande ha svar på den frågan jag först undrade över:

Hur det kommer sig att Kristinehamns kommun inte anordnar feriearbete för gymnasister utan för, i år årskurs 9, förra året 8-9?

En gymnasieelev får inte studiebidrag under sommaren men de under 16 får barnbidrag?

En 16-18 åring kan behöva arbetslivserfarenheten och även tryggheten att få ett första arbete genom kommunen?

Så vad är Kristinehamns syfte och tanke med att inte anordna feriearbete till de som går gymnasium.

Många andra kommuner anordnar feriearbete först å främst till de som fyllt 16 år?

Hoppfull på att nu kanske jag kan få ett svar?

  • Strandviksbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.