2015-06-16 15:02

2015-06-16 15:02

Valfrihet är viktigt

BROÄNGEN: Upphandling

Replik. Ja det bör vara behoven som styr när man upphandlar boendeplatser. Socialnämndens ordförande skriver i insändare den 12 juni att det inte är att rekommendera att rikta anbud så att någon anbudsgivare utesluts eller får svårare att lämna anbud.

Ändå är det precis det som sker nu. Hur kan det vara fel att ett företag, som har kompetens att anställa personal och leda en verksamhet, inte anses ha kompetens att avgöra varifrån maten ska beställas? Om någon av aktörerna som vill lämna anbud, kan tillhandahålla mat till samma priser som kommunen varför prioriterar man bort det redan i starten?

Socialnämndens mål 5 säger att ”Socialnämnden ska ha bra upphandlingsrutiner och upphandlingsunderlag för rättvisa konkurrensförhållanden”. Men så arbetar inte Socialdemokrater. Där vet alltid storebror bäst.

Ändå är det precis det som sker nu. Hur kan det vara fel att ett företag, som har kompetens att anställa personal och leda en verksamhet, inte anses ha kompetens att avgöra varifrån maten ska beställas? Om någon av aktörerna som vill lämna anbud, kan tillhandahålla mat till samma priser som kommunen varför prioriterar man bort det redan i starten?

Socialnämndens mål 5 säger att ”Socialnämnden ska ha bra upphandlingsrutiner och upphandlingsunderlag för rättvisa konkurrensförhållanden”. Men så arbetar inte Socialdemokrater. Där vet alltid storebror bäst.

  • Allianspolitikerna i Socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.