2015-06-16 14:57

2015-06-16 14:57

Skrämmande, Lars Nilsson

BROÄNGEN ORDFÖRANDE I VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2006-2010: Ideologi eller förnuft

Replik. Tack för insändarna i NKP den 10 juni, där vi fick ta del av vad som försiggår i socialnämnden. Det är rent av skrämmande hur majoriteten med ordförande Lars Nilsson beter sig.

För att vara lite vitsig vill jag anspela på Håkan Juholt som betona partiet som ”social demokrati”. Det är inte det som ordföranden praktiserar. Det liknar utpressning!

Gör ni inte som jag vill, så får ni inget annat heller.

Ett ärende på dagordningen skall vara ”rent”, inte vara två ärenden i ett. Det kan inte vara någon nyhet för en ordförande. Ordföranden skall veta att alla beslut kan komma att överklagas och då prövas i första hand, om beslutet skett i laga ordning.

Upphandling av Broängens äldreboendeplatser skall inte behöva vara något större konststycke, eftersom det gjort ett antal gånger tidigare. Även jag som tidigare ordförande klarade av det utan något mankemang. Det är ett av kommunens mest populära boenden, med tillhörande verksamheter. När jag satt ordförande i Vård- och omsorgsnämnden skötte stiftelsen uppdraget klanderfritt, och jag antar att det är likadant idag. Därför finns det ingen anledning att ändra på det konceptet. Jag är övertygad om att väljarna som röstat (S), (V) och MP), inte vill vara utan Broängen. De vill heller inte vara utan Öståsgården i Bäckhammar. Jag vet att vi inte har något överskott på särskilda boendeplatser i vår kommun. Före beslutet att bygga Sannagården och hur många boendeplatser det skulle finnas där, gjordes det noggranna beräkningar.

Att utforma upphandlingsunderlaget på det sätt som beskrivs i insändarna, att maten måste levereras av kommunen talar sitt tydliga språk. ”Gören er icke besvär”, vi vill inte fortsatt upphandla verksamheten Broängen, på grund av politisk ideologi.

Det är så tragiskt att vårdverksamheter i vår kommun, inte prioriteras av (S), (V) och numera också (MP). Vi kommer aldrig att glömma vad ni gjorde mot sjukvården/sjukhuset i vår kommun. Era väljare tycks ha glömt.

För att vara lite vitsig vill jag anspela på Håkan Juholt som betona partiet som ”social demokrati”. Det är inte det som ordföranden praktiserar. Det liknar utpressning!

Gör ni inte som jag vill, så får ni inget annat heller.

Ett ärende på dagordningen skall vara ”rent”, inte vara två ärenden i ett. Det kan inte vara någon nyhet för en ordförande. Ordföranden skall veta att alla beslut kan komma att överklagas och då prövas i första hand, om beslutet skett i laga ordning.

Upphandling av Broängens äldreboendeplatser skall inte behöva vara något större konststycke, eftersom det gjort ett antal gånger tidigare. Även jag som tidigare ordförande klarade av det utan något mankemang. Det är ett av kommunens mest populära boenden, med tillhörande verksamheter. När jag satt ordförande i Vård- och omsorgsnämnden skötte stiftelsen uppdraget klanderfritt, och jag antar att det är likadant idag. Därför finns det ingen anledning att ändra på det konceptet. Jag är övertygad om att väljarna som röstat (S), (V) och MP), inte vill vara utan Broängen. De vill heller inte vara utan Öståsgården i Bäckhammar. Jag vet att vi inte har något överskott på särskilda boendeplatser i vår kommun. Före beslutet att bygga Sannagården och hur många boendeplatser det skulle finnas där, gjordes det noggranna beräkningar.

Att utforma upphandlingsunderlaget på det sätt som beskrivs i insändarna, att maten måste levereras av kommunen talar sitt tydliga språk. ”Gören er icke besvär”, vi vill inte fortsatt upphandla verksamheten Broängen, på grund av politisk ideologi.

Det är så tragiskt att vårdverksamheter i vår kommun, inte prioriteras av (S), (V) och numera också (MP). Vi kommer aldrig att glömma vad ni gjorde mot sjukvården/sjukhuset i vår kommun. Era väljare tycks ha glömt.

  • Sonja Höglund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.