2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Här är orsakerna

ETABLERING ANSVARIG NÄRINGSLIVSSAMVERKAN I KRISTINEHAMN 0550-858 66: Fler affärer

svar på tal

Till ”Från en som reser mycket”

Som näringslivsutvecklare i Kristinehamn kan jag försäkra dig om att vi har en ständig dialog med bland annat dessa handelsföretag. Kristinehamn ÄR intressant som etableringsort.

Varför dessa företag ännu inte valt att etablera sig i Kristinehamn beror på olika orsaker beroende på respektive företags behov.

Några exempel på anledningar som företagen framhåller är:

• Kristinehamn upplevs som en för liten stad, i invånarantal, i jämförelse med andra närliggande städer.

• Kristinehamns handelsindex* är idag för lågt.

• Kristinehamn har idag inte tillräcklig mycket mark, med intressant läge, som är planlagd för handel.

Hjärtligt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor!

*Handelsindex är ett mått som visar relationen mellan vad invånarna i kommunen konsumerar och vad butikerna på orten faktiskt omsätter. Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Madelen Richardsson

Till ”Från en som reser mycket”

Som näringslivsutvecklare i Kristinehamn kan jag försäkra dig om att vi har en ständig dialog med bland annat dessa handelsföretag. Kristinehamn ÄR intressant som etableringsort.

Varför dessa företag ännu inte valt att etablera sig i Kristinehamn beror på olika orsaker beroende på respektive företags behov.

Några exempel på anledningar som företagen framhåller är:

• Kristinehamn upplevs som en för liten stad, i invånarantal, i jämförelse med andra närliggande städer.

• Kristinehamns handelsindex* är idag för lågt.

• Kristinehamn har idag inte tillräcklig mycket mark, med intressant läge, som är planlagd för handel.

Hjärtligt välkommen att kontakta mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor!

*Handelsindex är ett mått som visar relationen mellan vad invånarna i kommunen konsumerar och vad butikerna på orten faktiskt omsätter. Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Madelen Richardsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.