2015-06-04 16:00

2015-06-04 16:00

Högre lön för nya lärare

SKOLAN

När OECD utredde den svenska skolan var en av anledningarna till det dåliga skolresultatet att vi har får dåliga lärare.

Nu pratas det ständigt om att lärarlönerna måste höjas för att det ska bli ett bättre resultat i skolan. Hur är det möjligt att skolresultatet blir bättre bara för att dagens lärare, som har underpresterat, får högre lön. Nej, dagens lärare är ju inte värda en högre lön utan dessa medel ska istället satsas på lärare som nu påbörjar sin utbildning.

Detta för att locka mer kompetenta personer till läraryrket. Hur kan man tro att dagens lärare blir bättre bara för att de för högre lön, om så är fallet så har de ju inte gjort sitt bästa idag?

Hälge

När OECD utredde den svenska skolan var en av anledningarna till det dåliga skolresultatet att vi har får dåliga lärare.

Nu pratas det ständigt om att lärarlönerna måste höjas för att det ska bli ett bättre resultat i skolan. Hur är det möjligt att skolresultatet blir bättre bara för att dagens lärare, som har underpresterat, får högre lön. Nej, dagens lärare är ju inte värda en högre lön utan dessa medel ska istället satsas på lärare som nu påbörjar sin utbildning.

Detta för att locka mer kompetenta personer till läraryrket. Hur kan man tro att dagens lärare blir bättre bara för att de för högre lön, om så är fallet så har de ju inte gjort sitt bästa idag?

Hälge

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.