2015-06-04 10:24

2015-06-04 10:24

Gör de allt för att lägga ner?

BROÄNGEN EVA JULIN DOMBROWE, ORDFÖRANDE: S+V+MP har en rösts övervikt

Debatt. Med en rösts övertag kan man nu undra om majoriteten gör allt för att ta bort verksamheten i Broängen.

Just nu finns en intresseanmälan ute för upphandling av platser på särskilt boende i centrum. Svårt att hitta dessa handlingar för eventuella intressenter. Helst 5 men minst 3 intressenter ska väljas i urvalet. Bra i sig med anledning av LOU, men hur många finns i centrum som ens har möjlighet att lämna anbud? Kommunen kan när som helst stoppa upphandlingen.

• Upphandlingen ska göras med krav på leverans av mat från kommunen, Café Broängen göre sig icke besvär!

Alliansen yrkade på att maten från eventuella intressenter kunde ingå i anbudet men det röstades ner.

Inte ens om kostnaden för maten är densamma som kommunens så är det inte tillåtet att ha med detta i anbudsförslaget. Snacka om att värna om det privata näringslivet i stan.

• Med dessa tillrättalagda villkor finns knappast möjlighet att fortsätta att driva en effektiv verksamhet med säboplatser, seniorbostäder samt Café Broängen där många pensionärer på stan också har sin sociala tillflykt varje dag .Inte att förringa alla de ideella insatser som görs inom dagverksamheten.

• Personalen på Broängen driver alla enheter på en högt kvalitativt sätt och med ett engagemang som visar att det går att fixa ett bra kvalitetsboende med en privat arbetsgivare.

• VI ifrågasätter inte personalen inom hemtjänsten och på äldreboende hos kommunen. De gör ett gott jobb gentemot brukaren men något felar när vi har en sjukfrånvaro som är betydligt högre i vår kommunala verksamhet än inom Stiftelsen Broängen.

• En stilla undran om ordföranden i socialnämnden blandar ihop korten vad gäller uppdrag som politiker och facklig företrädare i detta sammanhang. Det finns i alla fall en tydlig markering om att LOV kan kvitta, allt av privat karaktär är av ondo.

Så skyll inte på de stora företagen i enkäten om näringslivet. Dagens majoritet bäddar för denna försämring i egen regi!


FP liberalerna i Kristinehamn

Just nu finns en intresseanmälan ute för upphandling av platser på särskilt boende i centrum. Svårt att hitta dessa handlingar för eventuella intressenter. Helst 5 men minst 3 intressenter ska väljas i urvalet. Bra i sig med anledning av LOU, men hur många finns i centrum som ens har möjlighet att lämna anbud? Kommunen kan när som helst stoppa upphandlingen.

• Upphandlingen ska göras med krav på leverans av mat från kommunen, Café Broängen göre sig icke besvär!

Alliansen yrkade på att maten från eventuella intressenter kunde ingå i anbudet men det röstades ner.

Inte ens om kostnaden för maten är densamma som kommunens så är det inte tillåtet att ha med detta i anbudsförslaget. Snacka om att värna om det privata näringslivet i stan.

• Med dessa tillrättalagda villkor finns knappast möjlighet att fortsätta att driva en effektiv verksamhet med säboplatser, seniorbostäder samt Café Broängen där många pensionärer på stan också har sin sociala tillflykt varje dag .Inte att förringa alla de ideella insatser som görs inom dagverksamheten.

• Personalen på Broängen driver alla enheter på en högt kvalitativt sätt och med ett engagemang som visar att det går att fixa ett bra kvalitetsboende med en privat arbetsgivare.

• VI ifrågasätter inte personalen inom hemtjänsten och på äldreboende hos kommunen. De gör ett gott jobb gentemot brukaren men något felar när vi har en sjukfrånvaro som är betydligt högre i vår kommunala verksamhet än inom Stiftelsen Broängen.

• En stilla undran om ordföranden i socialnämnden blandar ihop korten vad gäller uppdrag som politiker och facklig företrädare i detta sammanhang. Det finns i alla fall en tydlig markering om att LOV kan kvitta, allt av privat karaktär är av ondo.

Så skyll inte på de stora företagen i enkäten om näringslivet. Dagens majoritet bäddar för denna försämring i egen regi!


FP liberalerna i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.