2015-06-03 15:00

2015-06-03 15:04

Rätt om Karlskoga

REPLIK F. D. PLAN- OCH EXPLOATERINGSCHEF KARLSKOGA KOMMUN

Svar till den som tror sig veta.

Biltemas och Dollarstores etablering i Karlskoga skedde genom att företagen eller deras etableringsföretag tog kontakt med Karlskoga kommun.

Johan Ljung

Biltemas och Dollarstores etablering i Karlskoga skedde genom att företagen eller deras etableringsföretag tog kontakt med Karlskoga kommun.

Johan Ljung

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.