2015-06-03 15:00

2015-06-03 15:00

100 procent tondöv

NÄRINGSLIVSKLIMAT KRISTDEMOKRATERNA: S-ledningen

Replik. Den socialdemokratiska ledningen måste vara 100 procentig tondöv när det gäller företagsklimatet och vad som påverkar det.

Lokalt har vi

• Smygborttagande av LOV (lagen om valfrihet inom äldrevården).

• Socialnämndens och skolnämndens totala mentala motstånd till privata alternativ.

• Tankar om att ta in Näringslivssamverkan i den kommunala apparaten.

På riksplanet

• Höjning av arbetsgivaravgifter för ungdomar.

• Förslag om minskning av ROT- och RUT-avdrag.

• Förslag på att vinster i välfärden skall förbjudas

Detta är bara några punkter som skrämmer företagare.

I dag har vi problem med sjukskrivningarna i hemtjänsten. Nivån på ca 8 procent är dubbelt så hög som i den övriga verksamheten.

Hade vi dessa verksamheter i privata företag (med LOV) hade det inte varit en fråga för socialnämnden, utan företagarna hade sett till att de anställda trivts – något annat har de inte råd med.

Vi vet ju att den privata vårdcentralen i Kristinehamn har mycket högre betyg än den landstingsdrivna och av de två senast byggda äldreboendena har det som drivs i privat regi mycket högre betyg än det som drivs av kommunen (80 mot 67 av 100 enl. Expressen 6/3 15).

Coop och saliga BPA (byggfackets byggföretag) är företag där politiker och fackledare försökt vara verksamhetsledare.

Vi måste låta den initiativkraft som finns, utvecklas och det gör den bäst i privat verksamhet.

Och den genomsnittliga vinsten i privata välfärdsföretag ligger på samma nivå som vi vill ha i kommunen (2 procent). Detta för att kunna investera.

Får vi fler privata företag i Kristinehamn är det mycket sannolikt att några av dessa växer även utanför kommunen.

Och skyll inte på de två stora företagens personalminskningar. Jag satt i företagsledningen på Kamewa (nuvarande Rolls Royce) när engelsmännen köpte företaget. Det dröjde inte länge innan jag insåg vart det hela var på väg och försökte hitta andra ägare. Jag misslyckades. Detta har inget med företagsklimatet i Kristinehamn att göra.

Ove Bengtsson

Lokalt har vi

• Smygborttagande av LOV (lagen om valfrihet inom äldrevården).

• Socialnämndens och skolnämndens totala mentala motstånd till privata alternativ.

• Tankar om att ta in Näringslivssamverkan i den kommunala apparaten.

På riksplanet

• Höjning av arbetsgivaravgifter för ungdomar.

• Förslag om minskning av ROT- och RUT-avdrag.

• Förslag på att vinster i välfärden skall förbjudas

Detta är bara några punkter som skrämmer företagare.

I dag har vi problem med sjukskrivningarna i hemtjänsten. Nivån på ca 8 procent är dubbelt så hög som i den övriga verksamheten.

Hade vi dessa verksamheter i privata företag (med LOV) hade det inte varit en fråga för socialnämnden, utan företagarna hade sett till att de anställda trivts – något annat har de inte råd med.

Vi vet ju att den privata vårdcentralen i Kristinehamn har mycket högre betyg än den landstingsdrivna och av de två senast byggda äldreboendena har det som drivs i privat regi mycket högre betyg än det som drivs av kommunen (80 mot 67 av 100 enl. Expressen 6/3 15).

Coop och saliga BPA (byggfackets byggföretag) är företag där politiker och fackledare försökt vara verksamhetsledare.

Vi måste låta den initiativkraft som finns, utvecklas och det gör den bäst i privat verksamhet.

Och den genomsnittliga vinsten i privata välfärdsföretag ligger på samma nivå som vi vill ha i kommunen (2 procent). Detta för att kunna investera.

Får vi fler privata företag i Kristinehamn är det mycket sannolikt att några av dessa växer även utanför kommunen.

Och skyll inte på de två stora företagens personalminskningar. Jag satt i företagsledningen på Kamewa (nuvarande Rolls Royce) när engelsmännen köpte företaget. Det dröjde inte länge innan jag insåg vart det hela var på väg och försökte hitta andra ägare. Jag misslyckades. Detta har inget med företagsklimatet i Kristinehamn att göra.

Ove Bengtsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.