2015-06-02 11:00

2015-06-02 11:00

Ser du verkligheten?

SVAR PÅ TAL SOCIALDEMOKRAT OCH KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: Marie Oudin (M)

Replik. Intressant att höra moderater prata om ojämlik skattelagstiftningen. Intressant eftersom ni under hela ert styre gjorde skattesystemet allt mindre jämlikt. Inte minst för våra pensionärer.

Sedan fortsätter ni med att säga att upphandlingarna ska gynna lokala företag och det kan man väl tycka.

Men om man har läst på lagstiftningen, lagen om offentlig upphandling noga så vet var och en att när man konkurrensutsätter kommunal verksamhet så får man inte i förväg gynna något företag. Lika för alla, så säger lagen.

Ni verkar inte känna till den verklighet som lagen innebär. Tyvärr tog ni inte ansvar för upphandling och konkurrensutsättning under den tid ni styrde. Något som vi nu ha fått ta ansvar för. Vem kommer inte ihåg turerna kring badhuset, och Statt.

Ni påstår också att majoriteten inte vill ha privata företag inom välfärdssektorn. Ett mycket underligt påståenden med tanke på den upphandling vi gjort när det gäller äldreboendet Tapiren och den upphandling som planeras av platser inom äldrevården.

När det gäller socialtjänsten i övrigt anlitas privata företag i stor utsträckning för placering av barn och ungdomar. Återigen ett påstående från M som saknar verklighetsanknytning. Påståendet om att kommunen ska ta över ”Rut-tjänster” verkar också mycket underligt. Saknar grund i verkligheten. Vad grundar ni detta på?

Vidare påstår du Marie Oudin att jag inte träffar företagare. Har under den förra mandatperioden och den nuvarande regelbundet besökt lokala företagare, stora som små, i centralorten och på landsbygden. Säkert flera hundra. Dessutom har jag varit adjungerad i närsams Näringslivssamverkans (Närsam) styrelse och ledamot i Omtänksamma Kristinehamns styrgrupp som består av handlare och fastighetsägare.

När det gäller näringslivets sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kristinehamn har vi haft en vikande trend sedan 2008 och då var det väl ni som styrde eller,,,

Utifrån den senaste mätningen har vi tagit initiativ till att ge varje företagare möjlighet att berätta vad de tycker om kommunen och vår verksamhet genom en enkätintervju och vi har tillsammans med Närsam också tagit initiativ till ett dialogmöte. Då kan man få konkreta svar från företagen. Moderaterna spekulerar bara om orsakerna till resultatet av den senaste näringslivsenkäten. Spekulationer som kanske inte har med verkligheten att göra. Men som är politiskt korrekta utifrån hur moderaterna ser på verkligheten. Det är lätt att ”hugga” en parameter och dra slutsatser utifrån den. Slutsatser som passar ens politiska uppfattning mer än verkligheten.

Det vi nu tar ansvar för är en bred och djup studie av hur näringslivet ser på kommunen och vår verksamhet. Därefter när vi får resultatet kan vi börja dra slutsatser.

Sedan är det bra om ni moderater vill träffa företagare. Vi välkomnar det! Något som vi socialdemokrater redan gör. På gator och torg, ute på företag och på arbetsplatser.

Bjarne Olsson

Sedan fortsätter ni med att säga att upphandlingarna ska gynna lokala företag och det kan man väl tycka.

Men om man har läst på lagstiftningen, lagen om offentlig upphandling noga så vet var och en att när man konkurrensutsätter kommunal verksamhet så får man inte i förväg gynna något företag. Lika för alla, så säger lagen.

Ni verkar inte känna till den verklighet som lagen innebär. Tyvärr tog ni inte ansvar för upphandling och konkurrensutsättning under den tid ni styrde. Något som vi nu ha fått ta ansvar för. Vem kommer inte ihåg turerna kring badhuset, och Statt.

Ni påstår också att majoriteten inte vill ha privata företag inom välfärdssektorn. Ett mycket underligt påståenden med tanke på den upphandling vi gjort när det gäller äldreboendet Tapiren och den upphandling som planeras av platser inom äldrevården.

När det gäller socialtjänsten i övrigt anlitas privata företag i stor utsträckning för placering av barn och ungdomar. Återigen ett påstående från M som saknar verklighetsanknytning. Påståendet om att kommunen ska ta över ”Rut-tjänster” verkar också mycket underligt. Saknar grund i verkligheten. Vad grundar ni detta på?

Vidare påstår du Marie Oudin att jag inte träffar företagare. Har under den förra mandatperioden och den nuvarande regelbundet besökt lokala företagare, stora som små, i centralorten och på landsbygden. Säkert flera hundra. Dessutom har jag varit adjungerad i närsams Näringslivssamverkans (Närsam) styrelse och ledamot i Omtänksamma Kristinehamns styrgrupp som består av handlare och fastighetsägare.

När det gäller näringslivets sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Kristinehamn har vi haft en vikande trend sedan 2008 och då var det väl ni som styrde eller,,,

Utifrån den senaste mätningen har vi tagit initiativ till att ge varje företagare möjlighet att berätta vad de tycker om kommunen och vår verksamhet genom en enkätintervju och vi har tillsammans med Närsam också tagit initiativ till ett dialogmöte. Då kan man få konkreta svar från företagen. Moderaterna spekulerar bara om orsakerna till resultatet av den senaste näringslivsenkäten. Spekulationer som kanske inte har med verkligheten att göra. Men som är politiskt korrekta utifrån hur moderaterna ser på verkligheten. Det är lätt att ”hugga” en parameter och dra slutsatser utifrån den. Slutsatser som passar ens politiska uppfattning mer än verkligheten.

Det vi nu tar ansvar för är en bred och djup studie av hur näringslivet ser på kommunen och vår verksamhet. Därefter när vi får resultatet kan vi börja dra slutsatser.

Sedan är det bra om ni moderater vill träffa företagare. Vi välkomnar det! Något som vi socialdemokrater redan gör. På gator och torg, ute på företag och på arbetsplatser.

Bjarne Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.