2015-06-02 10:56

2015-06-02 10:56

Cruising-svar

REPLIK ”LIKA FÖR ALLA” TRAFIKHANDLÄGGARE KRISTINEHAMNS KOMMUN

Beklagar verkligen att du är missnöjd med kommunens engagemang gällande Night cruisers bilutställning. Vi har ansett oss haft ett mycket bra samarbete med klubben och förhoppningen var även så i framtiden.

Klubben, kommunen och polisen har alltid möten och samråd innan tillställningen. När det gäller kvällsaktiviteten är kommunen inte delaktig eller engagerad.

Det är polisen som beslutar var, när och om avstängning ska ske beroende på bilåkarnas uppförande.

Däremot får kommunen ofrivilligt ta hand om och bekosta städningen på söndagsmorgonen efter dessa seriösa bilentusiaster. Vi tar tacksamt emot synpunkter på de delar som berör kommunens ansvar och arbete.

Monica Söderlund

Beklagar verkligen att du är missnöjd med kommunens engagemang gällande Night cruisers bilutställning. Vi har ansett oss haft ett mycket bra samarbete med klubben och förhoppningen var även så i framtiden.

Klubben, kommunen och polisen har alltid möten och samråd innan tillställningen. När det gäller kvällsaktiviteten är kommunen inte delaktig eller engagerad.

Det är polisen som beslutar var, när och om avstängning ska ske beroende på bilåkarnas uppförande.

Däremot får kommunen ofrivilligt ta hand om och bekosta städningen på söndagsmorgonen efter dessa seriösa bilentusiaster. Vi tar tacksamt emot synpunkter på de delar som berör kommunens ansvar och arbete.

Monica Söderlund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.