2015-04-14 11:50

2015-04-14 11:50

Utsätter minoriteter

PINGSTKYRKAN: Ingen plats i guds rike

Den 10 april 2015 skriver 22 pingstpastorer i tidningen Dagen om deras samfunds syn på homosexualitet. Detta sker som en komplettering till ett inlägg av tio pingstpastorer från den 2 april.

Det de skriver är kortfattat att den vilken föds som homosexuell inte har någon plats i guds rike och således inte heller i deras kyrka. De teologiska aspekterna av detta resonemang avser vi lämna åt andra att föra. Vi vill dock lyfta den humanistiska eller snarare antihumanistiska aspekten av det de anför.

För det de säger är att den minoritet av befolkningen vilka föds som homosexuella, är dömda till ett liv i skuld och skam. Något som oundgängligen kommer resultera i att de stöts ut ur gemenskapen. Det de säger är: förneka din identitet och vi kanske överväger att låta dig vara med!

Det grövsta brottet mot humanistiska värderingar i pingstkyrkans resonemang är hur det påverkar unga individer. De tvingas växa upp i en miljö där de hela tiden tvingas höra att det de känner är en synd. Detta gäller inte bara homosexuella ungdomar utan alla de unga människor som av olika anledningar inte passar in i normen.

Vad leder det till hos en växande individ? Att ständigt få höra; det du känner är fel; gud älskar inte dig, du är inte en av oss. Oavsett om slagträet ges benämningen gud eller något annat, måste vi som samhälle markera att det är fel när barn och unga behandlas på detta sätt. Att dagligen skuldbeläggas och stigmatiseras har aldrig bidragit till att skapa trygga och starka vuxna.

Detta resonemang förtjänar att breddas, för det gäller så mycket mer än endast homosexualitet. Det finns många sätt att klä en annan människa i skuld och det finns många orsaker till att göra det. En organisation vars uppdrag det är att leda människors själsliga utveckling borde rimligtvis reflektera över vad deras agerande gör mot redan utsatta minoriteter.


Eric Hesselius (FP)

vice ordförande Värmland

Per Carlsson (FP)

1:e vice ordförande Halland


Eva Halling (FP)

styrelseledamot Västernorrland och LK Västernorrland

Den 10 april 2015 skriver 22 pingstpastorer i tidningen Dagen om deras samfunds syn på homosexualitet. Detta sker som en komplettering till ett inlägg av tio pingstpastorer från den 2 april.

Det de skriver är kortfattat att den vilken föds som homosexuell inte har någon plats i guds rike och således inte heller i deras kyrka. De teologiska aspekterna av detta resonemang avser vi lämna åt andra att föra. Vi vill dock lyfta den humanistiska eller snarare antihumanistiska aspekten av det de anför.

För det de säger är att den minoritet av befolkningen vilka föds som homosexuella, är dömda till ett liv i skuld och skam. Något som oundgängligen kommer resultera i att de stöts ut ur gemenskapen. Det de säger är: förneka din identitet och vi kanske överväger att låta dig vara med!

Det grövsta brottet mot humanistiska värderingar i pingstkyrkans resonemang är hur det påverkar unga individer. De tvingas växa upp i en miljö där de hela tiden tvingas höra att det de känner är en synd. Detta gäller inte bara homosexuella ungdomar utan alla de unga människor som av olika anledningar inte passar in i normen.

Vad leder det till hos en växande individ? Att ständigt få höra; det du känner är fel; gud älskar inte dig, du är inte en av oss. Oavsett om slagträet ges benämningen gud eller något annat, måste vi som samhälle markera att det är fel när barn och unga behandlas på detta sätt. Att dagligen skuldbeläggas och stigmatiseras har aldrig bidragit till att skapa trygga och starka vuxna.

Detta resonemang förtjänar att breddas, för det gäller så mycket mer än endast homosexualitet. Det finns många sätt att klä en annan människa i skuld och det finns många orsaker till att göra det. En organisation vars uppdrag det är att leda människors själsliga utveckling borde rimligtvis reflektera över vad deras agerande gör mot redan utsatta minoriteter.


Eric Hesselius (FP)

vice ordförande Värmland

Per Carlsson (FP)

1:e vice ordförande Halland


Eva Halling (FP)

styrelseledamot Västernorrland och LK Västernorrland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.