2015-04-09 11:46

2015-04-09 11:46

Äntligen, glädjande

INNOVATIONSCENTRUM

Det glädjer mig att företagen och organisationerna i Kristinehamn ser behovet av innovationscentret. Jag har alltid sagt att detta måste i gång snarast möjligt och att det inte nödvändigtvis är kopplat till att Teknik- och Innovationscentret är färdigbyggt.

Se till att innovationsdelen kommer i gång NU så kommer vi att ha bättre underlag 2017 när det är tänkt att TIC skall vara färdigt.

Erfarenheter från t.ex. Lund visar att det inte är lokalerna som är det viktigaste i starten.

Så bästa företagsledare som ser att behovet ökar, tryck på de styrande i kommunen för att får fart på det hela NU.

Jag skulle som företagsledare aldrig acceptera att det sumpats minst fem år på att få i gång IC.


Ove Bengtsson

Kristdemokraterna

 

Det glädjer mig att företagen och organisationerna i Kristinehamn ser behovet av innovationscentret. Jag har alltid sagt att detta måste i gång snarast möjligt och att det inte nödvändigtvis är kopplat till att Teknik- och Innovationscentret är färdigbyggt.

Se till att innovationsdelen kommer i gång NU så kommer vi att ha bättre underlag 2017 när det är tänkt att TIC skall vara färdigt.

Erfarenheter från t.ex. Lund visar att det inte är lokalerna som är det viktigaste i starten.

Så bästa företagsledare som ser att behovet ökar, tryck på de styrande i kommunen för att får fart på det hela NU.

Jag skulle som företagsledare aldrig acceptera att det sumpats minst fem år på att få i gång IC.


Ove Bengtsson

Kristdemokraterna

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.