2015-04-07 11:05

2015-04-07 11:05

Vi löser inte andras problem

SVAR PÅ TAL: Stellan Jansson känner sig förolämpad

Jag brukar inte svara på artiklar med anonyma avsändare men kan i detta fall inte låta bli att göra det då min artikel missuppfattats.

Självklart skall fattigdom bekämpas i synnerhet i de länder som diskriminerar sina minoriteter. Rumänien och Bulgarien är de länder som utpekas. EU ger bidrag till dessa länder för att så långt möjligt komma tillrätta med problemet.

Men jag frågar mig var pengarna hamnar och hur de används. Vi vet att korruptionen är påtaglig i dessa länder och därför krävs kraftiga påtryckningar och kontroller för att de skall leva upp till sitt medlemskap i EU.

Jag gör ingen skillnad på människor, alla har lika värde men det kan inte vara Sveriges och skattebetalarnas ansvar att lösa problemet med Rumäniens och Bulgariens diskriminerade minoriteter och särskilt inte Kristinehamns ansvar. Företeelsen med tiggare är spridd över hela landet, från Malmö i söder till Boden i norr. Det har också konstaterats att kriminella ligor hittat detta som inkomstkälla och det är därför jag frågar vad polisen gör och hur de kontrollerar hur det förhåller sig.

Den anonyme undertecknaren antyder vidare, genom att skriva, citat :”Nationalistiska krafter vill skapa en homogenitet i Sverige bland annat genom att hetsa mot t ex hemlösa romer o s v” Jag tar detta som en grov förolämpning av mig eftersom jag inte gett uttryck för sådana uppfattningar. Jag ser detta problem som en fråga som måste lösas inom EU och inom Sverige och jag efterlyser regeringens kraftfulla åtgärder.

Slutligen kan ju den anonyme ge skattebetalarna förslag på hur vi i Kristinehamn hanterar detta problem för en långsiktig lösning och innan du svarar rekommenderar jag att du läser min nästa insändare med rubriken: ”Tiggeriet och mänskliga rättigheter”.

Vänligen

Stellan Jansson

Jag brukar inte svara på artiklar med anonyma avsändare men kan i detta fall inte låta bli att göra det då min artikel missuppfattats.

Självklart skall fattigdom bekämpas i synnerhet i de länder som diskriminerar sina minoriteter. Rumänien och Bulgarien är de länder som utpekas. EU ger bidrag till dessa länder för att så långt möjligt komma tillrätta med problemet.

Men jag frågar mig var pengarna hamnar och hur de används. Vi vet att korruptionen är påtaglig i dessa länder och därför krävs kraftiga påtryckningar och kontroller för att de skall leva upp till sitt medlemskap i EU.

Jag gör ingen skillnad på människor, alla har lika värde men det kan inte vara Sveriges och skattebetalarnas ansvar att lösa problemet med Rumäniens och Bulgariens diskriminerade minoriteter och särskilt inte Kristinehamns ansvar. Företeelsen med tiggare är spridd över hela landet, från Malmö i söder till Boden i norr. Det har också konstaterats att kriminella ligor hittat detta som inkomstkälla och det är därför jag frågar vad polisen gör och hur de kontrollerar hur det förhåller sig.

Den anonyme undertecknaren antyder vidare, genom att skriva, citat :”Nationalistiska krafter vill skapa en homogenitet i Sverige bland annat genom att hetsa mot t ex hemlösa romer o s v” Jag tar detta som en grov förolämpning av mig eftersom jag inte gett uttryck för sådana uppfattningar. Jag ser detta problem som en fråga som måste lösas inom EU och inom Sverige och jag efterlyser regeringens kraftfulla åtgärder.

Slutligen kan ju den anonyme ge skattebetalarna förslag på hur vi i Kristinehamn hanterar detta problem för en långsiktig lösning och innan du svarar rekommenderar jag att du läser min nästa insändare med rubriken: ”Tiggeriet och mänskliga rättigheter”.

Vänligen

Stellan Jansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.