2015-04-07 11:07

2015-04-07 11:07

Behovet har ökat

SYNPUNKT: Kristinehamns Teknik- och Innovationscenter

Näringlivssamverkan, Stål & Verkstad och elva representanter för Kristinehamns verkstadsindustri lämnade en skrivelse till Kristinehamns kommun den 13 juni 2011 för att peka på vikten av ett teknik- och innovationscenter i Kristinehamn för kompetensförsörjning och tillväxt.

Den 19 mars 2013 lämnades ytterligare en skrivelse in av Näringslivssamverkan och Stål & Verkstad med en efterfrågan om progress i processen.

Nu står vi i ett skede där det har fattats ett politiskt beslut i kommunfullmäktige om att skapa ett teknik- och innovationscenter i Kristinehamn med invigning 2017.

Under åren som processen pågått har Kristinehamns näringslivsstruktur förändrats. Men den näringslivsanalys som gjordes i slutet av 2014 visar tydligt att behovet av ett teknik- och innovationscenter med dess innehåll inte har minskat utan snarare ökat.

De rekommendationer som analysen ger oss är att än mer se till att vårda och utveckla den kärnkompetens som vi har i vår basindustri och utifrån den skapa nya innovativa produkter, tjänster och företag för att kunna generera tillväxt.

God kompetensförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för att näringslivet ska kunna bedriva framgångsrik verksamhet i en region. Med minskade årskullar måste viljan att tänka offensivt och kreativt för att sörja för god kompetensförsörjning finnas i regionen. Samverkan med det regionala, nationella och internationella innovationssystemet med kopplingar till universitet, högskolor och inkubatorverksamhet är en nödvändighet idag.

Näringslivet i Kristinehamn välkomnar beslutet och förbinder sig att vara fortsatt engagerat i arbetet med att utveckla innehållet i ett teknik- och innovationscenter.


Madelen Richardsson

Chef Näringslivssamverkan

Jan Karlsson

Ordförande, Näringslivssamverkan

Sören Andersson

vd, Scana Energy AB

Andreas Falcini

vd, Albin Components AB

Hans Johansson

Platschef, Rolls-Royce AB

Christer Johansson

vd, Kristinehamns Turbin AB

Mathias Larsson

vd, Rainpower Kristinehamn AB

Janerik Odhe

vd, Stål & Verkstad

Lars Yngström

vd, Tågåkeriet i Bergslagen AB

Fredrik Ivansson

vd, Combi Wear Parts AB

Ann Gustafsson

Platschef, Casco Adhesives AB

Marie-Anne Zander

vd, Ölme Mekaniska AB

Näringlivssamverkan, Stål & Verkstad och elva representanter för Kristinehamns verkstadsindustri lämnade en skrivelse till Kristinehamns kommun den 13 juni 2011 för att peka på vikten av ett teknik- och innovationscenter i Kristinehamn för kompetensförsörjning och tillväxt.

Den 19 mars 2013 lämnades ytterligare en skrivelse in av Näringslivssamverkan och Stål & Verkstad med en efterfrågan om progress i processen.

Nu står vi i ett skede där det har fattats ett politiskt beslut i kommunfullmäktige om att skapa ett teknik- och innovationscenter i Kristinehamn med invigning 2017.

Under åren som processen pågått har Kristinehamns näringslivsstruktur förändrats. Men den näringslivsanalys som gjordes i slutet av 2014 visar tydligt att behovet av ett teknik- och innovationscenter med dess innehåll inte har minskat utan snarare ökat.

De rekommendationer som analysen ger oss är att än mer se till att vårda och utveckla den kärnkompetens som vi har i vår basindustri och utifrån den skapa nya innovativa produkter, tjänster och företag för att kunna generera tillväxt.

God kompetensförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för att näringslivet ska kunna bedriva framgångsrik verksamhet i en region. Med minskade årskullar måste viljan att tänka offensivt och kreativt för att sörja för god kompetensförsörjning finnas i regionen. Samverkan med det regionala, nationella och internationella innovationssystemet med kopplingar till universitet, högskolor och inkubatorverksamhet är en nödvändighet idag.

Näringslivet i Kristinehamn välkomnar beslutet och förbinder sig att vara fortsatt engagerat i arbetet med att utveckla innehållet i ett teknik- och innovationscenter.


Madelen Richardsson

Chef Näringslivssamverkan

Jan Karlsson

Ordförande, Näringslivssamverkan

Sören Andersson

vd, Scana Energy AB

Andreas Falcini

vd, Albin Components AB

Hans Johansson

Platschef, Rolls-Royce AB

Christer Johansson

vd, Kristinehamns Turbin AB

Mathias Larsson

vd, Rainpower Kristinehamn AB

Janerik Odhe

vd, Stål & Verkstad

Lars Yngström

vd, Tågåkeriet i Bergslagen AB

Fredrik Ivansson

vd, Combi Wear Parts AB

Ann Gustafsson

Platschef, Casco Adhesives AB

Marie-Anne Zander

vd, Ölme Mekaniska AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.