2015-03-30 12:01

2015-03-30 12:01

Så formades Aspeborn

LÄROVERKET STUDENT -63: En annorlunda skola

Vi krigs- och efterkrigsbarn som var elever på Kristinehamns Högre Allmänna Läroverk på mitten av 1950- och början av 1960-talet, växte upp i en nyvunnen framtidstro och präglades av det värmländska kynnet.

Där fanns entusiasmen, skämtet och en gryende brist på respekt för auktoriteter. Det var vi som fick uppleva skolagans sista örfilar och rösta om femdagarsvecka i skolan.

Kunskapsmålen i skolan var tydligt definierade. Redan första dagen i realskola eller gymnasium kunde vi ta del av de givna skriftliga proven i real- respektive studentexamen. Här trängdes läxläsning med fritidsintressen som jazzklubb och spontanidrott. De som inte uppfyllde skolårets kunskapskrav fick gå om klassen, vilket många gjorde. Det var examen som räknades.

Det i är i denna miljö som Holger Aspeborn och hans upptåg växer fram och frodas. Här fanns även en studentikos skoltidning, jul-show, QÄLPUL-orden, samt ett antal andra upptåg, präglade av det värmländska kynnet.

Läroverkets största framgång genom tiderna uppnås i frågesporttävlingen ”Vi som vet mest” för gymnasier, då läroverkets lag blir såväl svenska som nordiska mästare (1963) och året innan trea.

Vi som ännu minns, känner ett behov av att berätta om denna brytningstid i skolans historia.

Därför uppmanas Ni som kommer ihåg något eller flera av skämt/upptåg som utspelade sig under denna tid - att sända era berättelser korta eller långa till holger@apseborn.se

Benkt Kullgard

Där fanns entusiasmen, skämtet och en gryende brist på respekt för auktoriteter. Det var vi som fick uppleva skolagans sista örfilar och rösta om femdagarsvecka i skolan.

Kunskapsmålen i skolan var tydligt definierade. Redan första dagen i realskola eller gymnasium kunde vi ta del av de givna skriftliga proven i real- respektive studentexamen. Här trängdes läxläsning med fritidsintressen som jazzklubb och spontanidrott. De som inte uppfyllde skolårets kunskapskrav fick gå om klassen, vilket många gjorde. Det var examen som räknades.

Det i är i denna miljö som Holger Aspeborn och hans upptåg växer fram och frodas. Här fanns även en studentikos skoltidning, jul-show, QÄLPUL-orden, samt ett antal andra upptåg, präglade av det värmländska kynnet.

Läroverkets största framgång genom tiderna uppnås i frågesporttävlingen ”Vi som vet mest” för gymnasier, då läroverkets lag blir såväl svenska som nordiska mästare (1963) och året innan trea.

Vi som ännu minns, känner ett behov av att berätta om denna brytningstid i skolans historia.

Därför uppmanas Ni som kommer ihåg något eller flera av skämt/upptåg som utspelade sig under denna tid - att sända era berättelser korta eller långa till holger@apseborn.se

Benkt Kullgard

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.