2015-03-30 12:02

2015-03-30 12:02

Lägenheter subventioneras

ROTAVDRAG: Ny inriktning

Synpunkter på artikeln ”Regeringen vill sänka rotavdrag” i NKP 27/3-15

Rotavdraget sänks från 50 till 30 procent, men taket på max. 50 000 kronor för avdraget föreslås vara kvar. Sänkningen ger 3,2 miljarder per år från 2016 till ett investeringsstöd till små och billiga lägenheter på upp till 70 kvadratmeter i kommuner med bostadsbrist.

Att minska subventionerna till renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) och införa subventioner för byggande av hyresrätter minskar inte antalet jobb och försäljning av byggmaterial samt statens momsintäkter som några byggföretagare tror. Att bygga lägenheter handlar om betydligt större jobb som kräver fler anställda och mer material än småjobben på villor och bostadsrätter.

ROT-avdraget gäller inte hyreslägenheter utan bara villor och bostadsrätter. De som bor i villor och bostadsrätter får dessutom skatteavdrag på 30 procent på sina bolåneräntor, vilket kostar staten 30 miljarder per år. Några räntebidrag för hyreslägenheter finns inte.

Det fanns ett investeringsstöd till nybyggnation av lägenheter 1997-2006, men det togs bort av Alliansen. Detta minskade bostadsbyggandet enligt Boverkets utvärdering. Alliansen införde ROT-avdraget under finanskrisen 2008. Det kostade då 3,6 miljarder, i år beräknas ROT-avdraget kosta 17 miljarder. Regeringen lovar återkomma med ytterligare cirka 3,5 miljarder till renovering av lägenheter.

150 kommuner har idag brist på bostäder. Det drabbar ungdomar som tvingas bo kvar länge hos sina föräldrar och det drabbar äldre som behöver flytta från sina villor till lägenhet. Företag har också svårt att rekrytera den personal de behöver på grund av bristen på lägenheter.

Lilian Tilander

Rotavdraget sänks från 50 till 30 procent, men taket på max. 50 000 kronor för avdraget föreslås vara kvar. Sänkningen ger 3,2 miljarder per år från 2016 till ett investeringsstöd till små och billiga lägenheter på upp till 70 kvadratmeter i kommuner med bostadsbrist.

Att minska subventionerna till renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) och införa subventioner för byggande av hyresrätter minskar inte antalet jobb och försäljning av byggmaterial samt statens momsintäkter som några byggföretagare tror. Att bygga lägenheter handlar om betydligt större jobb som kräver fler anställda och mer material än småjobben på villor och bostadsrätter.

ROT-avdraget gäller inte hyreslägenheter utan bara villor och bostadsrätter. De som bor i villor och bostadsrätter får dessutom skatteavdrag på 30 procent på sina bolåneräntor, vilket kostar staten 30 miljarder per år. Några räntebidrag för hyreslägenheter finns inte.

Det fanns ett investeringsstöd till nybyggnation av lägenheter 1997-2006, men det togs bort av Alliansen. Detta minskade bostadsbyggandet enligt Boverkets utvärdering. Alliansen införde ROT-avdraget under finanskrisen 2008. Det kostade då 3,6 miljarder, i år beräknas ROT-avdraget kosta 17 miljarder. Regeringen lovar återkomma med ytterligare cirka 3,5 miljarder till renovering av lägenheter.

150 kommuner har idag brist på bostäder. Det drabbar ungdomar som tvingas bo kvar länge hos sina föräldrar och det drabbar äldre som behöver flytta från sina villor till lägenhet. Företag har också svårt att rekrytera den personal de behöver på grund av bristen på lägenheter.

Lilian Tilander

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.