2015-03-30 11:55

2015-03-30 11:55

En framtidssatsning

DEBATT: Teknik- och innovationscenter

Under de senaste 30 åren har det skett stora förändringar av vår arbetsmarknad.

Arbetsplatser har försvunnit, andra har tillkommit. Att avstå från att bygga KTIC för att två företag lagt varsel vore att ge upp.

Vad gäller Akzo Nobel och Rolls Royce kommer ju delar av verksamheterna att finnas kvar, de ska inte läggas ned i sin helhet. Och här finns andra företag som kommer att behöva rekrytera kvalificerad arbetskraft och som kan ställa upp med praktikplatser. Vi ska inte bara hålla oss inom kommungränsen i vårt tänkande, det finns en hel del andra industrier och teknikföretag i Östra Värmland som kommer att behöva kompetent personal.

De nya lokalerna skapar bättre förutsättningar för vår gymnasieskola och för lokala och regionala företag. Kostnaden är beräknad till 125 miljoner kronor, ungefär vad det senaste skolbygget i Årjäng kostade, så vi räknar med att summan är realistisk. De pengarna tas ur en särskild pott och går inte att enkelt överföra till pågående verksamhet, alltså från ”investeringar” till ”drift”. Pengarna till bygget kommer heller inte tas från den ordinarie verksamheten.

Presterudsgymnasiets lokaler är trots renoveringar inte helt ändamålsenliga och är i behov av ständig uppfräschning. KTIC möjliggör samverkan mellan kommunens alla gymnasieutbildningar i moderna lokaler och med flexibilitet inför framtiden.

Gymnasie- och vuxenutbildningarnas lokaler och personal samordnas för att ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett kön, ursprung och studietradition. Vi vill stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, motverka könsbundna val, öka intresset för teknik bland flickor och vård bland pojkar och ha en naturlig koppling till näringslivet för att möta framtida utmaningar. Innovationscenter ska öka våra företags möjligheter att utvecklas i samarbete med varandra och med skolans elever och lärare.

Björktrasten utsågs för flera år sedan till plats för nybyggnationen. I somras drabbades tomten, liksom andra delar av kommunen, av översvämning. Den viktigaste orsaken till det var att dammluckorna låste sig och, fel som åtgärdas nu. Marken kommer också att förarbetas för att ge ett gott skydd vid liknande händelser (något vi behöver göra inför alla nybyggen på lågt liggande tomter).

Kulturmiljön då? Villa Älvkullen/Jakobsbergsskolan kommer att sparas, liksom stora delar av allén vid Prästgatan. Själva nybyggnaden ska så långt möjligt smälta in i omgivningarna, vatten, buskar och träd lyftas fram.

Därför finns flera skäl till att vi vill att KTIC ska bli verklighet!

Anne-Marie Wallouch

kommunalråd (V)

Bjarne Olsson

kommunalråd (S)

Louise Hamilton

kommunalråd (MP)

Samuel Carlén

ledamot (S), skolnämnden

Ulf Granhagen

ordförande (S), skolnämnden

 

Arbetsplatser har försvunnit, andra har tillkommit. Att avstå från att bygga KTIC för att två företag lagt varsel vore att ge upp.

Vad gäller Akzo Nobel och Rolls Royce kommer ju delar av verksamheterna att finnas kvar, de ska inte läggas ned i sin helhet. Och här finns andra företag som kommer att behöva rekrytera kvalificerad arbetskraft och som kan ställa upp med praktikplatser. Vi ska inte bara hålla oss inom kommungränsen i vårt tänkande, det finns en hel del andra industrier och teknikföretag i Östra Värmland som kommer att behöva kompetent personal.

De nya lokalerna skapar bättre förutsättningar för vår gymnasieskola och för lokala och regionala företag. Kostnaden är beräknad till 125 miljoner kronor, ungefär vad det senaste skolbygget i Årjäng kostade, så vi räknar med att summan är realistisk. De pengarna tas ur en särskild pott och går inte att enkelt överföra till pågående verksamhet, alltså från ”investeringar” till ”drift”. Pengarna till bygget kommer heller inte tas från den ordinarie verksamheten.

Presterudsgymnasiets lokaler är trots renoveringar inte helt ändamålsenliga och är i behov av ständig uppfräschning. KTIC möjliggör samverkan mellan kommunens alla gymnasieutbildningar i moderna lokaler och med flexibilitet inför framtiden.

Gymnasie- och vuxenutbildningarnas lokaler och personal samordnas för att ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett kön, ursprung och studietradition. Vi vill stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, motverka könsbundna val, öka intresset för teknik bland flickor och vård bland pojkar och ha en naturlig koppling till näringslivet för att möta framtida utmaningar. Innovationscenter ska öka våra företags möjligheter att utvecklas i samarbete med varandra och med skolans elever och lärare.

Björktrasten utsågs för flera år sedan till plats för nybyggnationen. I somras drabbades tomten, liksom andra delar av kommunen, av översvämning. Den viktigaste orsaken till det var att dammluckorna låste sig och, fel som åtgärdas nu. Marken kommer också att förarbetas för att ge ett gott skydd vid liknande händelser (något vi behöver göra inför alla nybyggen på lågt liggande tomter).

Kulturmiljön då? Villa Älvkullen/Jakobsbergsskolan kommer att sparas, liksom stora delar av allén vid Prästgatan. Själva nybyggnaden ska så långt möjligt smälta in i omgivningarna, vatten, buskar och träd lyftas fram.

Därför finns flera skäl till att vi vill att KTIC ska bli verklighet!

Anne-Marie Wallouch

kommunalråd (V)

Bjarne Olsson

kommunalråd (S)

Louise Hamilton

kommunalråd (MP)

Samuel Carlén

ledamot (S), skolnämnden

Ulf Granhagen

ordförande (S), skolnämnden

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.