2015-03-27 13:40

2015-03-27 13:40

Sverige behöver fler företag

POLITIK: Vackra vallöften räcker inte

Den nya S/MP-regeringen har knappt hunnit flytta in i Rosenbad förrän vi kan se effekterna av vallöften som blev kvar i kartongerna där resten av kampanjmaterialet ligger.

Sveriges framtida företagare finns inte med på dagordningen för den nya regeringen. Vi är många som är oroliga.

Fler jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige tillhör världstoppen när det gäller innovationsförmåga och starka statsfinanser. Det är viktigt att denna starka position inte bryts. Den lägger grunden för ett bra företagsklimat. Men Sverige måste bli ett ännu bättre land att starta, driva och bygga företag i. Vi behöver fler entreprenörer.

Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och åt andra.

Alliansens budget innehåller satsningar som fördubblar och permanentar stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap på gymnasiet, högskolan och yrkeshögskolan. Detta sker dels genom satsningar på Ung Företagsamhet (UF) och dels genom satsningar på Drivhuset. Ung Företagsamhets verksamhet hjälper elever på gymnasieskolor att utveckla sin kreativitet och företagsamhet, genom att eleverna startar ett företag under sin studietid.

Drivhuset har en beprövad metod för att stödja studenter vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Genom att ge studenter verktyg och affärsutvecklande processer stärks studenters möjlighet att starta framgångsrika företag.

I Alliansens budget har vi tagit höjd för att Drivhusets verksamhet skulle permanentas och expandera för att stötta ännu fler entreprenörer, i fler delar av Sverige. Genom fler företagare skapas fler jobb. Om nu den nya S/MP-regeringen menar allvar med att fler företag behövs då borde givetvis näringsministern dela Alliansen mening när det gäller entreprenörskapspotentialen på universitet, högskolor och yrkeshögskolor? Om så är fallet borde regering säkerställa att Drivhuset har resurser för att kunna öka sina insatser vid fler yrkeshögskolor.

Det är endast med verkliga verktyg vi får fler företag i Sverige, vackra vallöftesord räcker inte. Därför undrar vi vad Näringsministern Mikael Damberg (S) tänker göra? Sverige behöver fler företag, inte färre.

Christian Holm (M)

Riksdagsledamot, Värmland

Jörgen Warborn (M)

riksdagsledamot, Halland Näringsutskottet

Marie Oudin (M)

Oppositionsråd Kristinehamn och ordförande Moderatkvinnorna i Värmland

Sveriges framtida företagare finns inte med på dagordningen för den nya regeringen. Vi är många som är oroliga.

Fler jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige tillhör världstoppen när det gäller innovationsförmåga och starka statsfinanser. Det är viktigt att denna starka position inte bryts. Den lägger grunden för ett bra företagsklimat. Men Sverige måste bli ett ännu bättre land att starta, driva och bygga företag i. Vi behöver fler entreprenörer.

Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och åt andra.

Alliansens budget innehåller satsningar som fördubblar och permanentar stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap på gymnasiet, högskolan och yrkeshögskolan. Detta sker dels genom satsningar på Ung Företagsamhet (UF) och dels genom satsningar på Drivhuset. Ung Företagsamhets verksamhet hjälper elever på gymnasieskolor att utveckla sin kreativitet och företagsamhet, genom att eleverna startar ett företag under sin studietid.

Drivhuset har en beprövad metod för att stödja studenter vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Genom att ge studenter verktyg och affärsutvecklande processer stärks studenters möjlighet att starta framgångsrika företag.

I Alliansens budget har vi tagit höjd för att Drivhusets verksamhet skulle permanentas och expandera för att stötta ännu fler entreprenörer, i fler delar av Sverige. Genom fler företagare skapas fler jobb. Om nu den nya S/MP-regeringen menar allvar med att fler företag behövs då borde givetvis näringsministern dela Alliansen mening när det gäller entreprenörskapspotentialen på universitet, högskolor och yrkeshögskolor? Om så är fallet borde regering säkerställa att Drivhuset har resurser för att kunna öka sina insatser vid fler yrkeshögskolor.

Det är endast med verkliga verktyg vi får fler företag i Sverige, vackra vallöftesord räcker inte. Därför undrar vi vad Näringsministern Mikael Damberg (S) tänker göra? Sverige behöver fler företag, inte färre.

Christian Holm (M)

Riksdagsledamot, Värmland

Jörgen Warborn (M)

riksdagsledamot, Halland Näringsutskottet

Marie Oudin (M)

Oppositionsråd Kristinehamn och ordförande Moderatkvinnorna i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.