2015-03-26 15:22

2015-03-26 15:22

Nu duger "bara" svenska

INTRESSE: Hastigt påtänkt

Det är väl ändå märkligt vad en del människor har börjat tycka synd om hemlösa och missbrukare.

Utsatta grupper som folk har skällt efter i årtionden, att de sitter över allt och förstör stadsbilden, bråkar och skrämmer folk. Ingen vill ha dem som granne eller jobba som volontär på Värme och vila. Men vill man ställa grupper mot varandra så duger dom.

I detta fallet de mycket trevliga och artiga bulgariska tiggarna.

Detta hastigt uppblossande intresse för SVENSKA missbrukare gör mig kräkfärdig, för det klingar hur falskt som helst.

Missbrukar/hemlösa skall ha all hjälp i världen att leva ett drägligt liv och visas den respekt som vi alla kräver. Så sker inte i dag. Men det är inte på grund av tiggarna. Alla oavsett vem vi är eller kommer ifrån har rätt till ett människovärdigt liv. I dag har de med rasistiska åsikter börjat ta åt sig utsatta grupper och låtsas bry sig om dem. De dvs. invandrarna får allt, vi dvs. svenskarna får inget.

Det gamla klassiska vi mot dom.

Inger

Utsatta grupper som folk har skällt efter i årtionden, att de sitter över allt och förstör stadsbilden, bråkar och skrämmer folk. Ingen vill ha dem som granne eller jobba som volontär på Värme och vila. Men vill man ställa grupper mot varandra så duger dom.

I detta fallet de mycket trevliga och artiga bulgariska tiggarna.

Detta hastigt uppblossande intresse för SVENSKA missbrukare gör mig kräkfärdig, för det klingar hur falskt som helst.

Missbrukar/hemlösa skall ha all hjälp i världen att leva ett drägligt liv och visas den respekt som vi alla kräver. Så sker inte i dag. Men det är inte på grund av tiggarna. Alla oavsett vem vi är eller kommer ifrån har rätt till ett människovärdigt liv. I dag har de med rasistiska åsikter börjat ta åt sig utsatta grupper och låtsas bry sig om dem. De dvs. invandrarna får allt, vi dvs. svenskarna får inget.

Det gamla klassiska vi mot dom.

Inger

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.