2015-03-26 15:25

2015-03-26 15:25

Förslag om utegym

INGET SVAR ÄN

2012-07-12 lämnade jag in ett medborgarförslag om utegym med placering vid motionsspårets start/slut vid gamla A9.

2013-06-11 beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget tas med i det lokala tillväxtprogrammet (LTP).

2014-07-10 skickade jag ett brev med fråga vad som hade hänt efter det beslutet och vad som menas med att ”tas med i LTP”.

2015-02-11 Jag har inte fått något svar än.

l protokoll från tekniska nämnden sammanträde 2015-03-03 står det att fyra medborgarförslag har inkommit gällande utegym. Föreslagna placeringar skulle vara Marieberg och Svinvallen. Tydligen är förslaget om placering vid motionsspåret gamla A9 bortglömt. Lokalt tillväxtprogram är tydligen det samma som ”cylinderarkivet”. Med vänlig hälsning

K. G

2012-07-12 lämnade jag in ett medborgarförslag om utegym med placering vid motionsspårets start/slut vid gamla A9.

2013-06-11 beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget tas med i det lokala tillväxtprogrammet (LTP).

2014-07-10 skickade jag ett brev med fråga vad som hade hänt efter det beslutet och vad som menas med att ”tas med i LTP”.

2015-02-11 Jag har inte fått något svar än.

l protokoll från tekniska nämnden sammanträde 2015-03-03 står det att fyra medborgarförslag har inkommit gällande utegym. Föreslagna placeringar skulle vara Marieberg och Svinvallen. Tydligen är förslaget om placering vid motionsspåret gamla A9 bortglömt. Lokalt tillväxtprogram är tydligen det samma som ”cylinderarkivet”. Med vänlig hälsning

K. G

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.