2015-03-26 15:23

2015-03-26 15:23

Boende värd namnet

ÄLDREVÅRD: Broängen

l samband med att min pappa gick bort så skrev jag en liten tack-not inne i denna tidning.

De korta raderna var ett uppriktigt tack till hela personalen på nämnda boende för pappas sista två år där han fick ett fantastiskt bemötande och en varm och allt igenom professionell vård och där inte minst vi anhöriga bemöttes på samma omtänksamma sätt.

Därför kan man inte bli annat än bestört när man inser att socialnämnden nu är inne i en process där man vad jag kan förstå är ute efter att säga upp sitt avtal med Broängen och därmed stänga ner verksamheten.

Jag kan väl uppriktigt säga att jag naturligtvis inte har all bakgrund till behandlingen i detta ärende men tar mig ändå friheten att tvivla på att Lars Nilsson och kollegor i nämnden har så mycket mer.

Det ligger däremot väldigt närma till hands att misstänka en grumlig partpolitisk syn där Broängen ligger illa till i kraft av att det är ett ”privat boende” och att det därför skall stängas ner.

Min uppmaning till nämnden är därför att resa er upp ur skuggorna från Partiboken och för ovanlighetens skull sätta människan i första hand och att tänka om innan ni har dragit det hela för långt.

Man kan ju också konstatera att om Gud och Hälsan tillåter så kommer vi alla att behöva ett boende av denna karaktär oberoende av vilket parti vi röstar på.

Jag kan också tillägga att kostnaden för pappa och hans tid inte var dyrare vare sig för honom eller för ansvarig nämnd om han hade avslutat sina dagar på ett politiskt korrekt boende. Med hälsning...

Anders Jansson

De korta raderna var ett uppriktigt tack till hela personalen på nämnda boende för pappas sista två år där han fick ett fantastiskt bemötande och en varm och allt igenom professionell vård och där inte minst vi anhöriga bemöttes på samma omtänksamma sätt.

Därför kan man inte bli annat än bestört när man inser att socialnämnden nu är inne i en process där man vad jag kan förstå är ute efter att säga upp sitt avtal med Broängen och därmed stänga ner verksamheten.

Jag kan väl uppriktigt säga att jag naturligtvis inte har all bakgrund till behandlingen i detta ärende men tar mig ändå friheten att tvivla på att Lars Nilsson och kollegor i nämnden har så mycket mer.

Det ligger däremot väldigt närma till hands att misstänka en grumlig partpolitisk syn där Broängen ligger illa till i kraft av att det är ett ”privat boende” och att det därför skall stängas ner.

Min uppmaning till nämnden är därför att resa er upp ur skuggorna från Partiboken och för ovanlighetens skull sätta människan i första hand och att tänka om innan ni har dragit det hela för långt.

Man kan ju också konstatera att om Gud och Hälsan tillåter så kommer vi alla att behöva ett boende av denna karaktär oberoende av vilket parti vi röstar på.

Jag kan också tillägga att kostnaden för pappa och hans tid inte var dyrare vare sig för honom eller för ansvarig nämnd om han hade avslutat sina dagar på ett politiskt korrekt boende. Med hälsning...

Anders Jansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.