2015-03-26 15:23

2015-03-26 15:23

Behåll Broängen

SMÅSKALIGT

Ska Broängens äldreboende finnas kvar? Många anser att det är alltför litet för att kunna göra sig gällande, Ja, det är ett litet boende, jämfört med många andra, men det är just småskaligheten, som präglar Broängen och gör det till ett attraktivt boende, med familjekänsla.

Om Du liksom vi, Folkpartiet Liberalerna, anser att Broängen ska vara kvar, gör Din röst hörd nu! Tala om för Dina politiker, vad Du tycker, eller anser, i denna nu aktuella fråga. Det är viktigt, att just Din uppfattning kommer fram, så att rätt beslut kan tas av oss politiker. Det handlar om Dina framtida valmöjligheter.

Folkpartiet Liberalerna i Kristinehamn

 

Om Du liksom vi, Folkpartiet Liberalerna, anser att Broängen ska vara kvar, gör Din röst hörd nu! Tala om för Dina politiker, vad Du tycker, eller anser, i denna nu aktuella fråga. Det är viktigt, att just Din uppfattning kommer fram, så att rätt beslut kan tas av oss politiker. Det handlar om Dina framtida valmöjligheter.

Folkpartiet Liberalerna i Kristinehamn

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.