2015-03-23 14:03

2015-03-23 14:03

Har funnits länge

CENTRUMUTVECKLING EN AV FLERA KONSTNÄRER I KVARTERET: Kvarteret VågenKjell Sundberg

I NKP:s fredagsnummer kunde man läsa i artikeln om centrumutvecklingen i Kristinehamn, centrumutvecklaren Susanne Forsberg i sin redogörelse om Kvarteret. Vågen uttala sig på ett märkligt och främmande sätt angående Matmarknadens intåg i kvarteret. Hon säger: ”Matmarknaden har verkligen satt kvarteret på kartan. Tidigare visste ingen vad det var”.

Eftersom jag verkat och bott i kvarteret sedan 1977 (bosatt sedan 1991) har jag ganska bra kännedom om kvarteret, och kan upplysningsvis berätta, att kännedomen och placeringen på kartan, har funnits betydligt längre än Susanne Forsberg och matmarknaden.

Sedan 1996, alltså i 25 år, har konstnärerna i kvarteret varje år på hösten öppnat upp sina ateljéer för allmänheten i en Konstens helg, och under senare år ingår vi också i kommunens årliga ”Kulturkalaset”. Sedan fem år arrangerar vi en konstutställning varje sommar i lilla Galleri Vågen, och planerar att även göra i år.

Vi har restaurang Mastmagasinet som förutom mat även har ett stort musikutbud med liveband.

Vi har en kvalitativ konsthantverksbutik, som under många år drevs av Eva Swahn och som nu Anja med sina fina smycken tagit över.

Vi har förutom galleri Vågen även andra gallerier och en loppisbod i Katthemmets regi.

Vi har ett utåtriktat bildarkiv i Wahlundsgården med utmärkt personal som kontinuerligt visar fotoutställningar.

Skolornas bildutställningar i stora galleri Vågen m.m.

Så nog har kvarteret Vågen varit på kartan, känt och välbesökt under lång tid.

Matmarknaden är ett utmärkt komplement till kulturlivet som vi är många som välkomnar.

I NKP:s fredagsnummer kunde man läsa i artikeln om centrumutvecklingen i Kristinehamn, centrumutvecklaren Susanne Forsberg i sin redogörelse om Kvarteret. Vågen uttala sig på ett märkligt och främmande sätt angående Matmarknadens intåg i kvarteret. Hon säger: ”Matmarknaden har verkligen satt kvarteret på kartan. Tidigare visste ingen vad det var”.

Eftersom jag verkat och bott i kvarteret sedan 1977 (bosatt sedan 1991) har jag ganska bra kännedom om kvarteret, och kan upplysningsvis berätta, att kännedomen och placeringen på kartan, har funnits betydligt längre än Susanne Forsberg och matmarknaden.

Sedan 1996, alltså i 25 år, har konstnärerna i kvarteret varje år på hösten öppnat upp sina ateljéer för allmänheten i en Konstens helg, och under senare år ingår vi också i kommunens årliga ”Kulturkalaset”. Sedan fem år arrangerar vi en konstutställning varje sommar i lilla Galleri Vågen, och planerar att även göra i år.

Vi har restaurang Mastmagasinet som förutom mat även har ett stort musikutbud med liveband.

Vi har en kvalitativ konsthantverksbutik, som under många år drevs av Eva Swahn och som nu Anja med sina fina smycken tagit över.

Vi har förutom galleri Vågen även andra gallerier och en loppisbod i Katthemmets regi.

Vi har ett utåtriktat bildarkiv i Wahlundsgården med utmärkt personal som kontinuerligt visar fotoutställningar.

Skolornas bildutställningar i stora galleri Vågen m.m.

Så nog har kvarteret Vågen varit på kartan, känt och välbesökt under lång tid.

Matmarknaden är ett utmärkt komplement till kulturlivet som vi är många som välkomnar.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.