2015-03-23 10:33

2015-03-23 14:14

Bryter inte mot lagen

GENMÄLE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE (S): Synpunkter på NKP-ledare 23 marsBjarne Olsson

Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen är två viktiga grundlagar. Båda de här lagarna gör det möjligt för anställda att lämna uppgifter till media s.k. meddelarfrihet . Det innebär att man har rätt till anonymitet och att arbetsgivare i offentliga verksamheter är förbjudna att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Det här är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Båda lagarna är tydliga i sin definition av vad som är media och förutsättning för att man ska få kallas media utifrån de båda grundlagarna.

Redaktör Blomkvist antyder, även han inte säger det direkt, att jag brutit mot reglerna i grundlagarna och jämför mig med tidigare händelser i kommunen. Men min uppfattning är att så självklart inte skett.

För att bryta mot efterforskningsförbudet krävs följande:

1 att en anställd lämnat uppgifter till media och krävt anonymitet. Vad media i det här fallet är tydligt definierat i de båda lagarna

2 att en efterforskning skett utifrån ex v en insändare eller artikel i en tidning och där uppgiftslämnaren inte vill uppge vem man är.

Redaktörens antydningar är grundlösa eftersom det i det här fallet inte är någon medarbetare som lämnat uppgifter till NKP eller någon annan media och därför kan man inte efterforska något som aldrig skett. Om det är så att en enskild lämnat uppgifter till en person som debatterar på Facebook så har inte det något med de två grundlagarna att göra. Kan inte tolka lagarna på annat sätt.

I den Facebookdiskussion jag hade med en man från Stockholm (enligt uppgifter på Facebook) påstods att etableringen vid Björktrasten inte har så ” hög attraktionskraft” bland personalen som berörs. Självklart blir min motfråga vilka han menar. Självklart inte namnen eftersom det inte är intressant, utan jag är mer intresserad av hur han kan veta det som boende och verksam i Stockholm. Om redaktören läst fortsättningen på vår konversation hade det framgått.

Jag vet också att inte alla lärare tycker den här etableringen är bra och det hör säkert till. Flera lärare debatterar det här öppet. Var och en har rätt att ha sin uppfattning, självklart är det så.

Bjarne Olsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen är två viktiga grundlagar. Båda de här lagarna gör det möjligt för anställda att lämna uppgifter till media s.k. meddelarfrihet . Det innebär att man har rätt till anonymitet och att arbetsgivare i offentliga verksamheter är förbjudna att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Det här är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Båda lagarna är tydliga i sin definition av vad som är media och förutsättning för att man ska få kallas media utifrån de båda grundlagarna.

Redaktör Blomkvist antyder, även han inte säger det direkt, att jag brutit mot reglerna i grundlagarna och jämför mig med tidigare händelser i kommunen. Men min uppfattning är att så självklart inte skett.

För att bryta mot efterforskningsförbudet krävs följande:

1 att en anställd lämnat uppgifter till media och krävt anonymitet. Vad media i det här fallet är tydligt definierat i de båda lagarna

2 att en efterforskning skett utifrån ex v en insändare eller artikel i en tidning och där uppgiftslämnaren inte vill uppge vem man är.

Redaktörens antydningar är grundlösa eftersom det i det här fallet inte är någon medarbetare som lämnat uppgifter till NKP eller någon annan media och därför kan man inte efterforska något som aldrig skett. Om det är så att en enskild lämnat uppgifter till en person som debatterar på Facebook så har inte det något med de två grundlagarna att göra. Kan inte tolka lagarna på annat sätt.

I den Facebookdiskussion jag hade med en man från Stockholm (enligt uppgifter på Facebook) påstods att etableringen vid Björktrasten inte har så ” hög attraktionskraft” bland personalen som berörs. Självklart blir min motfråga vilka han menar. Självklart inte namnen eftersom det inte är intressant, utan jag är mer intresserad av hur han kan veta det som boende och verksam i Stockholm. Om redaktören läst fortsättningen på vår konversation hade det framgått.

Jag vet också att inte alla lärare tycker den här etableringen är bra och det hör säkert till. Flera lärare debatterar det här öppet. Var och en har rätt att ha sin uppfattning, självklart är det så.

Bjarne Olsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.