2015-03-20 16:12

2015-03-20 16:12

Ta ett varv till! Nu!

BJÖRKTRASTEN

Tänk om

Kommunfullmäktige beslöt för några veckor sedan – med en enda rösts övervikt! – att ett nytt Teknik- och innovationscentrum ska byggas i kvarteret Björktrasten, dvs på tomten där den gamla Flickskolan låg. Och som på senare år tjänstgjort som grundskola. Enligt uppgift löd den första kostnadsberäkningen på 125 miljoner kronor. Med extra kostnader för bl.a. pålning, gångbro över N Staketgatan, flytt av skolbarack + nybygge vid Södermalmsskolan samt ett antal miljoner som alltid fördyrar den här typen av byggnation blir totalen runt 150 milj - förmodligen alltför lågt räknat.

Ingen i min närhet gillar placeringen av skolan. Ingen. Att för all framtid förstöra ett genuint idylliskt småstadsområde är en skam.

Men den stora frågan är om skolan egentligen behövs. Jag tycker det är denna fråga som våra fullmäktigeledamöter bör ta ställning till. Nu. Innan spaden har satts i den porösa myllan.

Det har nämligen hänt en hel del sedan förslaget kom upp för en fem-sex år sedan. Då var det full fart på Rolls Royce, Casco och andra företagsintressenter vad gäller teknik och innovation, där fanns goda möjligheter till elevpraktik och tekniskt kvalificerad hjälp. Nu är läget ett helt annat – vi känner alla till de stora varsel som har lagts.

Så ta det lite lugnt! Avvakta!

Vi har en väl fungerande och omtyckt teknikskola (Presterudsgymnasiet med närhet till gamla A9 för tunga fordon) som dessutom kan byggas ut för ganska liten peng om det bedöms nödvändigt. Och vad gäller innovationsdelen behövs (förutom lärare) i stort sett bara en bra lokal. Och det finns gott om tomma lokaler i innerstan. Tyvärr.

De pengar som jag förutsätter redan har avsatts i budgeten för drift, underhåll, räntor och amortering m.m. (runt fem-sju miljoner per år?) kan med fördel användas för t.ex. ett antal nya tjänster inom vård och omsorg och till att fylla igen i alla fall några av de hål som undersatt vägunderhåll har givit runt om i stan. Fem miljoner extra per år, alltså!

Om – mot förmodan – läget förbättras och efterfrågan bland företagen ökar, ja då finns ju alla planer och ritningar kvar. Och vi har inte förlorat någonting, tvärtom.

Till sist: Många klagar på långa avstånd mellan t.ex. centrum och Presterudsskolan. Sanningen är att i Kristinehamn finns inga avstånd. Säger en som bott och arbetat i Stockholm i nära 50 år.

Kommunfullmäktige beslöt för några veckor sedan – med en enda rösts övervikt! – att ett nytt Teknik- och innovationscentrum ska byggas i kvarteret Björktrasten, dvs på tomten där den gamla Flickskolan låg. Och som på senare år tjänstgjort som grundskola. Enligt uppgift löd den första kostnadsberäkningen på 125 miljoner kronor. Med extra kostnader för bl.a. pålning, gångbro över N Staketgatan, flytt av skolbarack + nybygge vid Södermalmsskolan samt ett antal miljoner som alltid fördyrar den här typen av byggnation blir totalen runt 150 milj - förmodligen alltför lågt räknat.

Ingen i min närhet gillar placeringen av skolan. Ingen. Att för all framtid förstöra ett genuint idylliskt småstadsområde är en skam.

Men den stora frågan är om skolan egentligen behövs. Jag tycker det är denna fråga som våra fullmäktigeledamöter bör ta ställning till. Nu. Innan spaden har satts i den porösa myllan.

Det har nämligen hänt en hel del sedan förslaget kom upp för en fem-sex år sedan. Då var det full fart på Rolls Royce, Casco och andra företagsintressenter vad gäller teknik och innovation, där fanns goda möjligheter till elevpraktik och tekniskt kvalificerad hjälp. Nu är läget ett helt annat – vi känner alla till de stora varsel som har lagts.

Så ta det lite lugnt! Avvakta!

Vi har en väl fungerande och omtyckt teknikskola (Presterudsgymnasiet med närhet till gamla A9 för tunga fordon) som dessutom kan byggas ut för ganska liten peng om det bedöms nödvändigt. Och vad gäller innovationsdelen behövs (förutom lärare) i stort sett bara en bra lokal. Och det finns gott om tomma lokaler i innerstan. Tyvärr.

De pengar som jag förutsätter redan har avsatts i budgeten för drift, underhåll, räntor och amortering m.m. (runt fem-sju miljoner per år?) kan med fördel användas för t.ex. ett antal nya tjänster inom vård och omsorg och till att fylla igen i alla fall några av de hål som undersatt vägunderhåll har givit runt om i stan. Fem miljoner extra per år, alltså!

Om – mot förmodan – läget förbättras och efterfrågan bland företagen ökar, ja då finns ju alla planer och ritningar kvar. Och vi har inte förlorat någonting, tvärtom.

Till sist: Många klagar på långa avstånd mellan t.ex. centrum och Presterudsskolan. Sanningen är att i Kristinehamn finns inga avstånd. Säger en som bott och arbetat i Stockholm i nära 50 år.

  • Björn Grundel

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.