2015-03-20 16:12

2015-03-20 16:14

Åtta våningar på Marieberg

HÖGST

Rivningen av kulturhistoriska byggnader började på 50-talet, då Apoteket med unika målningar och inredning revs, tyvärr.

Nu finns ett förslag till ett ”högst” åtta våningars hus på Marieberg. Hur stämmer detta med kulturmiljölagen? De vackra siluetterna av skorstenen och kupolen på konstmuseet skulle helt försvinna i skuggan av ett höghus.

På Stenstaliden har redan höghus rivits för ett antal år sedan. Ska det misstaget upprepas och dessutom förstöra den unika miljön på Marieberg? Vid nybyggnad utgå från de redan befintliga gamla fina trevåningsbyggnaderna som varsamt och pietetsfullt renoverats till bostäder.

Parkmiljön från 1800-talet med fauna, flora och kulturbyggnader måste skyddas nu! Det går aldrig att återskapa ett förlorat kulturhistoriskt värde!

 

Rivningen av kulturhistoriska byggnader började på 50-talet, då Apoteket med unika målningar och inredning revs, tyvärr.

Nu finns ett förslag till ett ”högst” åtta våningars hus på Marieberg. Hur stämmer detta med kulturmiljölagen? De vackra siluetterna av skorstenen och kupolen på konstmuseet skulle helt försvinna i skuggan av ett höghus.

På Stenstaliden har redan höghus rivits för ett antal år sedan. Ska det misstaget upprepas och dessutom förstöra den unika miljön på Marieberg? Vid nybyggnad utgå från de redan befintliga gamla fina trevåningsbyggnaderna som varsamt och pietetsfullt renoverats till bostäder.

Parkmiljön från 1800-talet med fauna, flora och kulturbyggnader måste skyddas nu! Det går aldrig att återskapa ett förlorat kulturhistoriskt värde!

 

  • Lena Funcke

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.