2015-03-19 09:54

2015-03-19 09:54

Kommun utan ledare

ÅSIKT

Som väljare i kommunen så håller jag med Lars Blomkvist och ledaren i NKP i stort.

Själv så hävdar jag att mycket av denna ” stillhet i kommunen ” och avsaknad av beslutsamhet beror på att kommunchefen Anders Dahlén inte har ledarskapsförmågan att ta beslut och leverera inom sitt ansvarsområde.

Som väljare undrar jag hur länge den nuvarande politiska ledningen i kommunstyrelsen eller den anonyma gruppen som kallas ekonomiutskottet i politiken kommer att följa denna ” stillhet ” i kommunen innan ett agerande i frågorna sker.

Betänksam väljare

Själv så hävdar jag att mycket av denna ” stillhet i kommunen ” och avsaknad av beslutsamhet beror på att kommunchefen Anders Dahlén inte har ledarskapsförmågan att ta beslut och leverera inom sitt ansvarsområde.

Som väljare undrar jag hur länge den nuvarande politiska ledningen i kommunstyrelsen eller den anonyma gruppen som kallas ekonomiutskottet i politiken kommer att följa denna ” stillhet ” i kommunen innan ett agerande i frågorna sker.

Betänksam väljare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.