2015-03-12 13:39

2015-03-12 13:39

Varför så många?

POLITIK: Kommunfullmäktige

Vi har 41 ledamöter i Kristinehamns kommunfullmäktige. S+V+Mp =21 st. Alliansen +SD= 20 st. Detta kallas demokrati!

Jag bara undrar, vad är vitsen med så många? Det händer ju aldrig att någon av ledamöterna röstar emot partilinjen, dvs dom 21 röstar ju som dom bestämt innan sen kvittar det ju vilka argument dom 20 andra har pratat sig hesa om eller vilka reservationer.

Det blir ju alltid så att S+V+MP får majoritet. Och att någon av dessa 21 ledamöterna skulle se ljuset i tunneln och byta åsikt i frågan finns inte på dagordningen. Nu senast när det gäller placeringen av Teknik- och innovationscentret. Här har det gått prestige i frågan för man är totalt upplåsta i tanken att det till varje pris ska byggas i Björktrasten, kosta vad det kosta vill.

Och vad det kommer att kosta vet ingen lika lite som man vet vad den nya gymnasieskolan och Teknik- och Innovationscentret ska innehålla. Men med en envishet som är värre än en envis gets ska det byggas. Bjarne Olsson sa något om att befolkningen har ökat och att man ska serva ”våra företag” med kompetens? Vilka företag menar han då? Varslen har ju duggat tätt, Casco friställer och flyttar större delen av sin verksamhet, Rolls Royce flyttar till Finland, något företag i Storfors lägger ner etc. Så vilka företag menar Bjarne?

Detta kommer säkert också att påverka befolkningssiffran negativt, dvs att det kommer att flytta en del människor eftersom det inte finns någon försörjning i Kristinehamn. Så en eventuell befolkningsökning är ett stort? Och varför är det så viktigt att bebygga just tomten Björktrasten och då förstöra den gamla miljöspillran som den är ännu så länge? Borde man inte ta det lite lugnt med att satsa på ett skrytbygge som kommer att kosta en massa pengar för i dagsläget vet inte Bjarne eller någon annan hur många elever som kommer att söka till ”den nya gymnasieskolan”. Kristinehamn kommer kanske att ha en väldigt fin skola som kommer att stå tom.

Och nog borde det finnas en placering som är bättre än Björktrasten med översvämningsrisk och miljöförstöring. Skolbyggnaden ska sparas heter det, undrar hur sant det är? Bara markarbetena kommer att kosta miljoner. Men våra ledamöter från majoriteten känner sig helt trygga med att byggnationen är ”säker”. Jag bara undrar om dom själva skulle betala med sina egna pengar om säkerheten dom känner nu hade varit lika stor.

Nu behöver de ju inte betala själva utan lägger över betalningsansvaret på oss kommuninvånare istället. Och man totalvägrar att ens fundera på en annan lämpligare placering. För nog borde det finnas bättre alternativ där inte marken kräver lika mycket förarbete och stora kostnader innan ens bygget kommer igång och som inte skulle förstöra den gamla miljön i Björktrasten?

Konstigt nog anser MP att placeringen är bra! Det är ju ingen av oppositionen som opponerar sig mot bygget i sig utan det är placeringen man anser vara felaktig. Vi är många i Kristinehamn som delar oppositionens uppfattning om lplaceringen dessutom. Något Bjarne och Co borde tänka på. Det blir ett nytt val i framtiden.

Vi har 41 ledamöter i Kristinehamns kommunfullmäktige. S+V+Mp =21 st. Alliansen +SD= 20 st. Detta kallas demokrati!

Jag bara undrar, vad är vitsen med så många? Det händer ju aldrig att någon av ledamöterna röstar emot partilinjen, dvs dom 21 röstar ju som dom bestämt innan sen kvittar det ju vilka argument dom 20 andra har pratat sig hesa om eller vilka reservationer.

Det blir ju alltid så att S+V+MP får majoritet. Och att någon av dessa 21 ledamöterna skulle se ljuset i tunneln och byta åsikt i frågan finns inte på dagordningen. Nu senast när det gäller placeringen av Teknik- och innovationscentret. Här har det gått prestige i frågan för man är totalt upplåsta i tanken att det till varje pris ska byggas i Björktrasten, kosta vad det kosta vill.

Och vad det kommer att kosta vet ingen lika lite som man vet vad den nya gymnasieskolan och Teknik- och Innovationscentret ska innehålla. Men med en envishet som är värre än en envis gets ska det byggas. Bjarne Olsson sa något om att befolkningen har ökat och att man ska serva ”våra företag” med kompetens? Vilka företag menar han då? Varslen har ju duggat tätt, Casco friställer och flyttar större delen av sin verksamhet, Rolls Royce flyttar till Finland, något företag i Storfors lägger ner etc. Så vilka företag menar Bjarne?

Detta kommer säkert också att påverka befolkningssiffran negativt, dvs att det kommer att flytta en del människor eftersom det inte finns någon försörjning i Kristinehamn. Så en eventuell befolkningsökning är ett stort? Och varför är det så viktigt att bebygga just tomten Björktrasten och då förstöra den gamla miljöspillran som den är ännu så länge? Borde man inte ta det lite lugnt med att satsa på ett skrytbygge som kommer att kosta en massa pengar för i dagsläget vet inte Bjarne eller någon annan hur många elever som kommer att söka till ”den nya gymnasieskolan”. Kristinehamn kommer kanske att ha en väldigt fin skola som kommer att stå tom.

Och nog borde det finnas en placering som är bättre än Björktrasten med översvämningsrisk och miljöförstöring. Skolbyggnaden ska sparas heter det, undrar hur sant det är? Bara markarbetena kommer att kosta miljoner. Men våra ledamöter från majoriteten känner sig helt trygga med att byggnationen är ”säker”. Jag bara undrar om dom själva skulle betala med sina egna pengar om säkerheten dom känner nu hade varit lika stor.

Nu behöver de ju inte betala själva utan lägger över betalningsansvaret på oss kommuninvånare istället. Och man totalvägrar att ens fundera på en annan lämpligare placering. För nog borde det finnas bättre alternativ där inte marken kräver lika mycket förarbete och stora kostnader innan ens bygget kommer igång och som inte skulle förstöra den gamla miljön i Björktrasten?

Konstigt nog anser MP att placeringen är bra! Det är ju ingen av oppositionen som opponerar sig mot bygget i sig utan det är placeringen man anser vara felaktig. Vi är många i Kristinehamn som delar oppositionens uppfattning om lplaceringen dessutom. Något Bjarne och Co borde tänka på. Det blir ett nytt val i framtiden.

  • Arga Tanten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.