2015-03-12 13:41

2015-03-12 13:41

Så mycket var det med det

SKOLAN: Barnperspektivet!

debatt

Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att färdigställ, bygg klart Södermalmskolan innan eleverna flyttas från Jakobsbergs skolan.

Alliansen har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige upphäver beslutet av ett nybygge på Björktrasten, nuvarande Jakobsbergsskolan.

I senaste kommunstyrelsemötet ställdes följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) och till kommunchefen Anders Dahlén:

– Kommer barackerna/ paviljongerna att få plats på Södermalmskolans yta, i vilka eleverna från Jakobsbergsskolan skall temporärt in i?

Svaret blev:

– Det är ingen dramatik.

Från skolan kommer funderingar kring svårigheter med placering av paviljongerna. Det behövs inte bara yta för uppställning utan även möjligheten till gymnastiksal, matsal och utemiljö.

Majoriteten i Kristinehamns kommun, har ni inget ansvar för våra yngre medborgare och deras föräldrar? Skall bygget av KTIC pressas igenom till varje pris? För ni en dialog med tjänstemännen som har funderingar?

Daniel Berner ( KD )

Marie Oudin ( M)

Monica marker ( M)

Eva Julin-Dombrowe (Fp)

Ulf Torehammar (Fp)

Adam Slottner (C)

Marianne Cordes ( C)

Kristdemokraterna har i en motion föreslagit att färdigställ, bygg klart Södermalmskolan innan eleverna flyttas från Jakobsbergs skolan.

Alliansen har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige upphäver beslutet av ett nybygge på Björktrasten, nuvarande Jakobsbergsskolan.

I senaste kommunstyrelsemötet ställdes följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S) och till kommunchefen Anders Dahlén:

– Kommer barackerna/ paviljongerna att få plats på Södermalmskolans yta, i vilka eleverna från Jakobsbergsskolan skall temporärt in i?

Svaret blev:

– Det är ingen dramatik.

Från skolan kommer funderingar kring svårigheter med placering av paviljongerna. Det behövs inte bara yta för uppställning utan även möjligheten till gymnastiksal, matsal och utemiljö.

Majoriteten i Kristinehamns kommun, har ni inget ansvar för våra yngre medborgare och deras föräldrar? Skall bygget av KTIC pressas igenom till varje pris? För ni en dialog med tjänstemännen som har funderingar?

Daniel Berner ( KD )

Marie Oudin ( M)

Monica marker ( M)

Eva Julin-Dombrowe (Fp)

Ulf Torehammar (Fp)

Adam Slottner (C)

Marianne Cordes ( C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.