2015-03-12 13:41

2015-03-12 13:41

Mitt fel Bjarne Olsson

ERKÄNNER

svar på tal

I Din insändare den 9/3 ifrågasätter Du om Alliansen inte fattat något vad det gäller teknik och innovationscentrum.

Felet är mitt. När jag kom in i politiken i somras var ett av de första mötena jag var på, planeringen av skolupprustningen och byggandet av teknik och innovationscentrum (TIC).

För mig tycktes handläggningen vara baklänges. För att komma igång med TIC på Jakobsbergskolans tomt, var man tvungen att bygga temporära lokaler, som vad det sades då, skulle ligga så att man skulle använda Södermalmskolans faciliteter. Detta tills dess att Södermalmskolan byggts ut för att ta emot Jakobbergs elever.

Teknik har i dag sina lokaler på Presterud och för Innovationscentrat finns det i dag inga färdiga lokaler.

Min simpla tanke var att först göra färdigt Södermalmsskolans lokaler och därefter flytta över Jakobsbergsklasserna dit. Därefter kan man bygga TIC på därför lämplig plats och sätt, dvs. inga kostnader för temporära lokaler och mindre rundflyttande av barnen.

Innovationscentrets innehåll och verksamhet är väldigt mjukt. Det finns orter som detta lyckats på och andra där man inte varit så lyckosamma. Vi har vision om ”Kraft ur vatten” , ”Kraft vid vatten”. Vi vet inte vart detta tar vägen. Därför är det viktigt att satsa nu och inte vänta på att vi får lämpliga lokaler i centrum av Kristinehamn för att IC skall få en stor och elegant entré.

I Karlstad är deras IC, vad jag kunde förstå vid ett studiebesök, en gemensam lokal för tjänsteföretag. Vi har motsvarande, i mindre skala, i till exempel vårt Småföretagarcentrum på Marieberg. I Lund startande man i en lokal, som byggdes på samma sätt som vårt nya katthem och fick i gång ett av de mest framgångsrika innovationscentrena. Problemet är inte lokalerna utan drivkraften att få en organisatorisk-ekonomisk miljö som är bra för innovationer.

Det vårt IC behöver är en drivande person, som har kontakter med ”Örnar” som vill satsa och entreprenörer som har nya idéer och tankar. I Lund var det Cavalli-Björkman (SEB Skåne) som hjälpte till med kontakter.

Vi ser ju att utvecklingen i Kristinehamn i dag ligger utanför de traditionella ”Kristinehamnska”.

Underhåll och drift av tåg är snart, personalmässigt, större än Rolls-Royce, konstruktion och byggande av ammunitionsdestruktionsanläggningar är en mycket innovativt verksamhet, som har stor potential på världsmarknaden.

Vi har i många år kunnat dra igång IC verksamheten, utan att vänta på nya fina lokaler.

Jag är övertygad att Rolls Royce har lokaler de vill bli av med eftersom de vill sälja hela verkstadsdelen. Scana Södra, Gamla Norra Verken kan nog hjälpa till med lokaler om så krävs.

Anställ rätt person med rätt kontakter med finansen och entreprenörer så spelar inte läget av IC någon större roll och ingen tid blir förlorad.

Det var dessa mina funderingar som låg bakom Alliansens vidare diskussioner.

Ove Bengtsson

Kristdemokraterna

I Din insändare den 9/3 ifrågasätter Du om Alliansen inte fattat något vad det gäller teknik och innovationscentrum.

Felet är mitt. När jag kom in i politiken i somras var ett av de första mötena jag var på, planeringen av skolupprustningen och byggandet av teknik och innovationscentrum (TIC).

För mig tycktes handläggningen vara baklänges. För att komma igång med TIC på Jakobsbergskolans tomt, var man tvungen att bygga temporära lokaler, som vad det sades då, skulle ligga så att man skulle använda Södermalmskolans faciliteter. Detta tills dess att Södermalmskolan byggts ut för att ta emot Jakobbergs elever.

Teknik har i dag sina lokaler på Presterud och för Innovationscentrat finns det i dag inga färdiga lokaler.

Min simpla tanke var att först göra färdigt Södermalmsskolans lokaler och därefter flytta över Jakobsbergsklasserna dit. Därefter kan man bygga TIC på därför lämplig plats och sätt, dvs. inga kostnader för temporära lokaler och mindre rundflyttande av barnen.

Innovationscentrets innehåll och verksamhet är väldigt mjukt. Det finns orter som detta lyckats på och andra där man inte varit så lyckosamma. Vi har vision om ”Kraft ur vatten” , ”Kraft vid vatten”. Vi vet inte vart detta tar vägen. Därför är det viktigt att satsa nu och inte vänta på att vi får lämpliga lokaler i centrum av Kristinehamn för att IC skall få en stor och elegant entré.

I Karlstad är deras IC, vad jag kunde förstå vid ett studiebesök, en gemensam lokal för tjänsteföretag. Vi har motsvarande, i mindre skala, i till exempel vårt Småföretagarcentrum på Marieberg. I Lund startande man i en lokal, som byggdes på samma sätt som vårt nya katthem och fick i gång ett av de mest framgångsrika innovationscentrena. Problemet är inte lokalerna utan drivkraften att få en organisatorisk-ekonomisk miljö som är bra för innovationer.

Det vårt IC behöver är en drivande person, som har kontakter med ”Örnar” som vill satsa och entreprenörer som har nya idéer och tankar. I Lund var det Cavalli-Björkman (SEB Skåne) som hjälpte till med kontakter.

Vi ser ju att utvecklingen i Kristinehamn i dag ligger utanför de traditionella ”Kristinehamnska”.

Underhåll och drift av tåg är snart, personalmässigt, större än Rolls-Royce, konstruktion och byggande av ammunitionsdestruktionsanläggningar är en mycket innovativt verksamhet, som har stor potential på världsmarknaden.

Vi har i många år kunnat dra igång IC verksamheten, utan att vänta på nya fina lokaler.

Jag är övertygad att Rolls Royce har lokaler de vill bli av med eftersom de vill sälja hela verkstadsdelen. Scana Södra, Gamla Norra Verken kan nog hjälpa till med lokaler om så krävs.

Anställ rätt person med rätt kontakter med finansen och entreprenörer så spelar inte läget av IC någon större roll och ingen tid blir förlorad.

Det var dessa mina funderingar som låg bakom Alliansens vidare diskussioner.

Ove Bengtsson

Kristdemokraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.