2015-03-10 11:31

2015-03-10 11:31

Inrätta naturreservat

SKOGSBRUK: Björkvallen

Locka fler

I NKP den 27/2 kan läsas att mål inte uppfylls i ny skogsbruksplan. Jag har själv inte tagit del av kommunens gröna skogsbruksplan, men jag förväntar mig att kommunen är medveten om att den tätortsnära skogen på Björkvallen har mycket stora natur- OCH friluftsvärden.

Kommunens skogsmark i Björkvallens närområde är ca 50 ha stort och har tack vare friluftslivet brukats försiktigt eller inte alls så att naturvärdena på större delen nu är unika. Bland annat gamla spärrgreniga tallar på så stora arealer är ovanligt i dessa trakter.

För att värna, skydda, marknadsföra och visa allmänheten de värden som finns borde kommunen inrätta ett naturreservat på Björkvallen.

Det skulle locka ännu fler att nyttja området och tydliggöra vilka värden som ska främjas. Med ett naturreservat kan kommunen få statlig ekonomisk hjälp vid tecknandet och skötselplaner beslutas där natur-, frilufts- och sociala värden får tydliga mål.

Som sker idag verkar vissa intressen få bedriva verksamhet utan riktlinjer då exempelvis frisbeegolfens bansträckning gång efter gång flyttas så att ytterligare gamla naturvärdesträd avverkas och förs bort.

Naturmänniskan

 

I NKP den 27/2 kan läsas att mål inte uppfylls i ny skogsbruksplan. Jag har själv inte tagit del av kommunens gröna skogsbruksplan, men jag förväntar mig att kommunen är medveten om att den tätortsnära skogen på Björkvallen har mycket stora natur- OCH friluftsvärden.

Kommunens skogsmark i Björkvallens närområde är ca 50 ha stort och har tack vare friluftslivet brukats försiktigt eller inte alls så att naturvärdena på större delen nu är unika. Bland annat gamla spärrgreniga tallar på så stora arealer är ovanligt i dessa trakter.

För att värna, skydda, marknadsföra och visa allmänheten de värden som finns borde kommunen inrätta ett naturreservat på Björkvallen.

Det skulle locka ännu fler att nyttja området och tydliggöra vilka värden som ska främjas. Med ett naturreservat kan kommunen få statlig ekonomisk hjälp vid tecknandet och skötselplaner beslutas där natur-, frilufts- och sociala värden får tydliga mål.

Som sker idag verkar vissa intressen få bedriva verksamhet utan riktlinjer då exempelvis frisbeegolfens bansträckning gång efter gång flyttas så att ytterligare gamla naturvärdesträd avverkas och förs bort.

Naturmänniskan

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.