2015-03-09 16:33

2015-03-09 16:33

Hemspråk viktigt för alla

BERIKANDE

Svar till Jansson NKP 150306

Jag fick känslan av att du inte är så insatt i vad hemspråksundervisning innebär. Hemspråksundervisningen brukar oftast ligga utanför den ordinarie undervisningstiden i den mån tillgång till hemspråkslärare finns. Skolan är skyldig att kunna erbjuda hemspråksundervisning. Självklart läser de som har hemspråksundervisning svenska också. Anledningen till att det finns hemspråksundervisning är att man på ett djupare plan ska få en förståelse för det egna språket. Ju bättre man behärskar sitt eget språk desto lättare blir det att ta till sig andra språk.

Jag vet inte vad du tycker Jansson, men jag tycker det är viktigt att även de med svenska som modersmål får hemspråksundervisning, alltså svenska, eftersom det är ett språk som används i fler skolämnen, vilket innebär att det kan vara bra att kunna uttrycka sig inom olika områden med ett berikat språk.

Anders Sandberg

Svar till Jansson NKP 150306

Jag fick känslan av att du inte är så insatt i vad hemspråksundervisning innebär. Hemspråksundervisningen brukar oftast ligga utanför den ordinarie undervisningstiden i den mån tillgång till hemspråkslärare finns. Skolan är skyldig att kunna erbjuda hemspråksundervisning. Självklart läser de som har hemspråksundervisning svenska också. Anledningen till att det finns hemspråksundervisning är att man på ett djupare plan ska få en förståelse för det egna språket. Ju bättre man behärskar sitt eget språk desto lättare blir det att ta till sig andra språk.

Jag vet inte vad du tycker Jansson, men jag tycker det är viktigt att även de med svenska som modersmål får hemspråksundervisning, alltså svenska, eftersom det är ett språk som används i fler skolämnen, vilket innebär att det kan vara bra att kunna uttrycka sig inom olika områden med ett berikat språk.

Anders Sandberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.