2015-02-27 06:00

2015-03-05 14:38

Länsstyrelsen vill skydda allt

JAKOBSBERGSSKOLAN

Länsstyrelsen har lämnat in yttrande angående planförslaget Björktrasten, placering av Teknik och Innovationcentret. Det är ganska intressant läsning.

Länsstyrelsen uttrycker att Jakobbergsskolans befintliga byggnader utgör ett karaktärsskapande element i Kristinehamns stad med sin friare bebyggelse strax utanför den strikta rutnätstaden. Man vill att skydds- och varsamhetsbestämmelser införs i planen för att ta tillvara på de kvaliteter skolans byggnader besitter.

Notera att man inte pratar om EN byggnad utan om ALLA, även de små omkringliggande husen. Alltför ofta blir kulturhusdialogen inriktat på ett hus vara eller icke vara men vad sker när ett kulturhus rycks ur sitt sammanhang? Det är ju hela miljön kring huset som skapar känslan, magin. Nu är det ju ett faktum att hela området kring Jakobbergsskolan kommer jämnas med marken.

Det pratas ofta om att man ska spara de gamla träden, tillåt mig att vara skeptisk. Oj, så lätt det är att råka såga ner ett, ofta är det inte i vägen för den nya byggnaden men ack så förargligt under själva byggnadsprocessen.

Det händer att de tas ner av byggbolaget själva utan lov och vem ska säga något när de redan är borta? Inte mycket att göra då, man lär ju inte dela ut böter eller någon som helst påföljd.

Länsstyrelsen påpekar också att kommunens kulturmiljöprogram är mycket ålderdomligt och förlegat. Det är från 1980-talet men grundar sig på en byggnadsinventering som gjordes av Värmlands Museum 1973.

Har man månne missförstått denna och använt den som en rivningslista? Hursomhelst –dags för aktualisering av byggnadsvården! En hel nations kulturarv håller på att gå i stöpet, jordbruket har genomgått stora förändringar på kort tid vilket resulterar att tusentals lantegendomar samt torp står och förhaller samtidigt som städerna förtätas med följden att den gamla bebyggelsen rivs.

Vill du visa dina barn hur dina föräldrar växte upp, passa på, kom också ihåg att tala med mor och farföräldrar –de kände sin stad. Vi vet på sin höjd vad den heter och att det varit något coolt kring Fastingmarknaden för längesen och någonting om att drottning Kristina döpt staden. Finns det kanske något mer intressant att veta?

Terese Eklund

länsombud, Värmland, Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Länsstyrelsen har lämnat in yttrande angående planförslaget Björktrasten, placering av Teknik och Innovationcentret. Det är ganska intressant läsning.

Länsstyrelsen uttrycker att Jakobbergsskolans befintliga byggnader utgör ett karaktärsskapande element i Kristinehamns stad med sin friare bebyggelse strax utanför den strikta rutnätstaden. Man vill att skydds- och varsamhetsbestämmelser införs i planen för att ta tillvara på de kvaliteter skolans byggnader besitter.

Notera att man inte pratar om EN byggnad utan om ALLA, även de små omkringliggande husen. Alltför ofta blir kulturhusdialogen inriktat på ett hus vara eller icke vara men vad sker när ett kulturhus rycks ur sitt sammanhang? Det är ju hela miljön kring huset som skapar känslan, magin. Nu är det ju ett faktum att hela området kring Jakobbergsskolan kommer jämnas med marken.

Det pratas ofta om att man ska spara de gamla träden, tillåt mig att vara skeptisk. Oj, så lätt det är att råka såga ner ett, ofta är det inte i vägen för den nya byggnaden men ack så förargligt under själva byggnadsprocessen.

Det händer att de tas ner av byggbolaget själva utan lov och vem ska säga något när de redan är borta? Inte mycket att göra då, man lär ju inte dela ut böter eller någon som helst påföljd.

Länsstyrelsen påpekar också att kommunens kulturmiljöprogram är mycket ålderdomligt och förlegat. Det är från 1980-talet men grundar sig på en byggnadsinventering som gjordes av Värmlands Museum 1973.

Har man månne missförstått denna och använt den som en rivningslista? Hursomhelst –dags för aktualisering av byggnadsvården! En hel nations kulturarv håller på att gå i stöpet, jordbruket har genomgått stora förändringar på kort tid vilket resulterar att tusentals lantegendomar samt torp står och förhaller samtidigt som städerna förtätas med följden att den gamla bebyggelsen rivs.

Vill du visa dina barn hur dina föräldrar växte upp, passa på, kom också ihåg att tala med mor och farföräldrar –de kände sin stad. Vi vet på sin höjd vad den heter och att det varit något coolt kring Fastingmarknaden för längesen och någonting om att drottning Kristina döpt staden. Finns det kanske något mer intressant att veta?

Terese Eklund

länsombud, Värmland, Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.