2015-02-20 11:18

2015-02-20 11:18

Värd att satsa på

KULTUR: Christinateatern

I år är det drygt 30 år sedan några företagsamma personer helt ideellt satte igång med musik, teater och dans på Christinateatern och det är 25 år sedan teatern renoverades.

Ett stort antal artister, både proffs och amatörer i alla åldrar, har uppträtt på scenen och många har jobbat bakom kulisserna. Bara Små Pärlor har cirka 100 barn på teatern varje vecka. Christinateaterns intresseförening har ansvarat för den löpande driften av teatern och gjort det möjligt för olika arrangörer och producenter (t.ex. Små Pärlor, Kristinehamns Teaterförening, Thespis, Lekaresällskapet, Teater Lagom och 0550 big band) att erbjuda både kristinehamnarna och tillresta roande, rörande och engagerande scenkonst.

Publiken kan räknas i många tusental varje år. Allt talar för att det kommer att bli ytterligare 30 år av kulturella aktiviteter, då tillväxten är mycket god vad gäller kreativa och seriösa ungdomar. Men lokalerna är slitna, inte helt ändamålsenliga och inte heller bra ur arbetsmiljösynpunkt. Ventilationsanläggning saknas helt. En ordentlig renovering och upprustning framstår därför som i högsta grad önskvärd.

I april är det tänkt att arbetena äntligen ska komma igång och naturligtvis gläder vi oss åt detta efter snart nio år av diskussioner och utredande. Glädjen grumlas dock av att det finns en betydande risk, nämligen att renoveringen blir halvdan.

Kristinehamns kommunstyrelse beslutade i november 2014 att högst sex miljoner skulle satsas på teatern. Sex miljoner är mycket pengar, men det är bara hälften av man tidigare tänkte sig. Med hänsyn till allt som behöver åtgärdas befarar vi därför att beloppet inte kommer att räcka till.

Man kan dela upp renoveringen i flera delar: foajé, salong, scen, loge och personalutrymmen. För sex miljoner riskerar vi att några delar måste väljas bort, vilket är mycket olyckligt eftersom alla delar är angelägna att ta tag i och helheten är viktig.

Under resans gång har dessutom flera tänkta åtgärder redan prutats bort, som till exempel fler platser i salongen, nya stolar, en del scenutrustning med mera.

Christinateatern är en fungerande teater, men den kan bli en väldigt bra teater om kommunen anslår medel till alla de åtgärder som nämns ovan. Det är inte fråga om en lyxupprustning, utan om en nödvändig upprustning för att skapa en funktionell och inbjudande teater. En teater som vi kan leva med i många år och där vi får se nya generationer växa upp och så småningom komma med barn och barnbarn till Christinateatern. För det är så det fungerar; Christinateatern är ett ställe där generationerna möts och jobbar sida vid sida.

Låt inte snålheten bedra visheten. En satsning på kulturen, och i detta fall särskilt Christinateatern, är en klok investering som bidrar till att göra Kristinehamn till en attraktiv plats att bo och leva i.


Kim Lundberg

Små Pärlor

Kate Svahn

Teater Lagom

Pierre Öhlin

Thespis

Bosse Jansson

0550 Big Band

Lars Håkansson

Lekaresällskapet och Kristinehamns Teaterförening

I år är det drygt 30 år sedan några företagsamma personer helt ideellt satte igång med musik, teater och dans på Christinateatern och det är 25 år sedan teatern renoverades.

Ett stort antal artister, både proffs och amatörer i alla åldrar, har uppträtt på scenen och många har jobbat bakom kulisserna. Bara Små Pärlor har cirka 100 barn på teatern varje vecka. Christinateaterns intresseförening har ansvarat för den löpande driften av teatern och gjort det möjligt för olika arrangörer och producenter (t.ex. Små Pärlor, Kristinehamns Teaterförening, Thespis, Lekaresällskapet, Teater Lagom och 0550 big band) att erbjuda både kristinehamnarna och tillresta roande, rörande och engagerande scenkonst.

Publiken kan räknas i många tusental varje år. Allt talar för att det kommer att bli ytterligare 30 år av kulturella aktiviteter, då tillväxten är mycket god vad gäller kreativa och seriösa ungdomar. Men lokalerna är slitna, inte helt ändamålsenliga och inte heller bra ur arbetsmiljösynpunkt. Ventilationsanläggning saknas helt. En ordentlig renovering och upprustning framstår därför som i högsta grad önskvärd.

I april är det tänkt att arbetena äntligen ska komma igång och naturligtvis gläder vi oss åt detta efter snart nio år av diskussioner och utredande. Glädjen grumlas dock av att det finns en betydande risk, nämligen att renoveringen blir halvdan.

Kristinehamns kommunstyrelse beslutade i november 2014 att högst sex miljoner skulle satsas på teatern. Sex miljoner är mycket pengar, men det är bara hälften av man tidigare tänkte sig. Med hänsyn till allt som behöver åtgärdas befarar vi därför att beloppet inte kommer att räcka till.

Man kan dela upp renoveringen i flera delar: foajé, salong, scen, loge och personalutrymmen. För sex miljoner riskerar vi att några delar måste väljas bort, vilket är mycket olyckligt eftersom alla delar är angelägna att ta tag i och helheten är viktig.

Under resans gång har dessutom flera tänkta åtgärder redan prutats bort, som till exempel fler platser i salongen, nya stolar, en del scenutrustning med mera.

Christinateatern är en fungerande teater, men den kan bli en väldigt bra teater om kommunen anslår medel till alla de åtgärder som nämns ovan. Det är inte fråga om en lyxupprustning, utan om en nödvändig upprustning för att skapa en funktionell och inbjudande teater. En teater som vi kan leva med i många år och där vi får se nya generationer växa upp och så småningom komma med barn och barnbarn till Christinateatern. För det är så det fungerar; Christinateatern är ett ställe där generationerna möts och jobbar sida vid sida.

Låt inte snålheten bedra visheten. En satsning på kulturen, och i detta fall särskilt Christinateatern, är en klok investering som bidrar till att göra Kristinehamn till en attraktiv plats att bo och leva i.


Kim Lundberg

Små Pärlor

Kate Svahn

Teater Lagom

Pierre Öhlin

Thespis

Bosse Jansson

0550 Big Band

Lars Håkansson

Lekaresällskapet och Kristinehamns Teaterförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.