2015-02-20 11:26

2015-02-20 11:26

Specialistvården nedmonteras

LANDSTINGET: Vårdcentralen i Kristinehamn

Specialistläkarmottagningarna i Kristinehamn har funnits sedan cirka 40 år tillbaka. Nu håller ögonmottagningen i Kristinehamn på att försvinna.

Ögonmottagningen i Kristinehamn var från början en tvåläkarstation som reducerades till enläkarstation och varit så i många år. Denna välfungerande mottagning med en lä­kartjänst och två ögonskötersketjänster som hållit högt patientantal och sina väntelistor i schack.

Sedan december har den inte funnits någon fast ögonläkare. Planeringen är att en läkare från Karlstad ska komma hit var sjätte vecka.

”Vår” ögonläkare Björn Lundberg fick under flera år åka till Hagfors och bemanna ögonläkarmottagningen där minst en gång i månaden!! Pga att personalen hade Ögonmottagningen i Kristinehamn ”i balans” så fick både läkare och sköterskor åka till Ögonmottagningen i Hagfors och Central­sjukhuset Karlstad för att stötta upp, men också ta emot patienter här i Kristinehamn från övriga delar av Värmland.

Vi kristinehamnare vill ha kvar ögonmottagningen, här finns bra lokaler och personalen behöver inte som i Karlstad köa för att få ett undersökningsrum. Använd sunt förnuft och fortsätt med det som fungerat bra.

Har hört att ”pensionerade” ögonläkaren Björn Lundberg trivs bra på ögonmottagningen i Karlskoga, där han fått trevligt bemötande och positiv feddback.


Förb. Kristinehamnsbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistläkarmottagningarna i Kristinehamn har funnits sedan cirka 40 år tillbaka. Nu håller ögonmottagningen i Kristinehamn på att försvinna.

Ögonmottagningen i Kristinehamn var från början en tvåläkarstation som reducerades till enläkarstation och varit så i många år. Denna välfungerande mottagning med en lä­kartjänst och två ögonskötersketjänster som hållit högt patientantal och sina väntelistor i schack.

Sedan december har den inte funnits någon fast ögonläkare. Planeringen är att en läkare från Karlstad ska komma hit var sjätte vecka.

”Vår” ögonläkare Björn Lundberg fick under flera år åka till Hagfors och bemanna ögonläkarmottagningen där minst en gång i månaden!! Pga att personalen hade Ögonmottagningen i Kristinehamn ”i balans” så fick både läkare och sköterskor åka till Ögonmottagningen i Hagfors och Central­sjukhuset Karlstad för att stötta upp, men också ta emot patienter här i Kristinehamn från övriga delar av Värmland.

Vi kristinehamnare vill ha kvar ögonmottagningen, här finns bra lokaler och personalen behöver inte som i Karlstad köa för att få ett undersökningsrum. Använd sunt förnuft och fortsätt med det som fungerat bra.

Har hört att ”pensionerade” ögonläkaren Björn Lundberg trivs bra på ögonmottagningen i Karlskoga, där han fått trevligt bemötande och positiv feddback.


Förb. Kristinehamnsbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.