2015-02-20 15:38

2015-02-20 15:38

Rött kort för Wallengren (V)

FULLMÄKTIGE: Populism

Rött kort, herr Wallengren. Under fullmäktigesammanträdet 19 februari visade du mycket tydligt, något som jag haft anledning att misstänka vid flera tillfällen tidigare.

Du slickade fingret, sträckte upp det i luften, och visade hur du anser att populisterna inom politiken gör för att känna hur vinden blåser, och hålla sig populära. Du nöjde dig inte med en ”fingervisning”, utan upprepade tilltaget.

Det säger mycket mer om dig, än om de som eventuellt har ett populistisk beteende. Ditt budskap till väljarna, från fullmäktiges talarstol, var dessutom att de inte ska göra sig besvär med att ha en åsikt. I vart fall inte mellan valdagarna vart fjärde år. Du gjorde mycket tydligt att du förväntade dig att inte bli störd av oss vanliga väljare, medan du förbereder ärenden och fattar beslut. Du förbehåller dig alltså rätten att göra som du vill, inte som väljarna vill.

I din iver att göra ner meningsmotståndare, drar du dig inte för att göra dig lustig på andras bekostnad. Det kan inte betraktas som en politisk strategi, det ligger istället skrämmande nära mobbing och personförföljelse. Som gammal skolmänniska borde du veta bättre. Det har ingått i din yrkesutövning att stävja sådana tilltag.

Ditt agerande, herr Wallengren, är betydligt värre än att göra som 20 ledamöter i fullmäktige gjorde, nämligen att lyssna på opinionen i frågan om planförslaget för Björktrasten, och rösta därefter. De gjorde också tydligt att de är angelägna både om byggplats, ekonomi och verksamhetens innehåll. Det är så långt från populism, som det går att komma.

Om skamvrån funnits kvar i skolan, torde det vara en lämplig plats för dig att vistas i.

Skulle jag vilja göra mig lustig över ditt beteende gällande kvarteret Björktrasten, skulle jag till exempel kunna berätta att björktrasten är förtjust i daggmask. Det kräver att den måste vara en mycket bättre lyssnare än du är.

Hade björktrasten inte förmågan att lyssna sig till sin överlevnad, skull den snabbt bli undernärd, och gå ett tragiskt öde till mötes. Till yttermera visso, är björktrasten synnerligen orädd. Den drar sig inte ens för att attackera fiender som är större än den själv. Blir fienden för närgången, går björktrasten till angrepp och ”skjuter prick” med sin egen spillning. Det, herr Wallengren, vill väl inte ens du drabbas av!?

Fullmäktigeåskådare hemifrån

Rött kort, herr Wallengren. Under fullmäktigesammanträdet 19 februari visade du mycket tydligt, något som jag haft anledning att misstänka vid flera tillfällen tidigare.

Du slickade fingret, sträckte upp det i luften, och visade hur du anser att populisterna inom politiken gör för att känna hur vinden blåser, och hålla sig populära. Du nöjde dig inte med en ”fingervisning”, utan upprepade tilltaget.

Det säger mycket mer om dig, än om de som eventuellt har ett populistisk beteende. Ditt budskap till väljarna, från fullmäktiges talarstol, var dessutom att de inte ska göra sig besvär med att ha en åsikt. I vart fall inte mellan valdagarna vart fjärde år. Du gjorde mycket tydligt att du förväntade dig att inte bli störd av oss vanliga väljare, medan du förbereder ärenden och fattar beslut. Du förbehåller dig alltså rätten att göra som du vill, inte som väljarna vill.

I din iver att göra ner meningsmotståndare, drar du dig inte för att göra dig lustig på andras bekostnad. Det kan inte betraktas som en politisk strategi, det ligger istället skrämmande nära mobbing och personförföljelse. Som gammal skolmänniska borde du veta bättre. Det har ingått i din yrkesutövning att stävja sådana tilltag.

Ditt agerande, herr Wallengren, är betydligt värre än att göra som 20 ledamöter i fullmäktige gjorde, nämligen att lyssna på opinionen i frågan om planförslaget för Björktrasten, och rösta därefter. De gjorde också tydligt att de är angelägna både om byggplats, ekonomi och verksamhetens innehåll. Det är så långt från populism, som det går att komma.

Om skamvrån funnits kvar i skolan, torde det vara en lämplig plats för dig att vistas i.

Skulle jag vilja göra mig lustig över ditt beteende gällande kvarteret Björktrasten, skulle jag till exempel kunna berätta att björktrasten är förtjust i daggmask. Det kräver att den måste vara en mycket bättre lyssnare än du är.

Hade björktrasten inte förmågan att lyssna sig till sin överlevnad, skull den snabbt bli undernärd, och gå ett tragiskt öde till mötes. Till yttermera visso, är björktrasten synnerligen orädd. Den drar sig inte ens för att attackera fiender som är större än den själv. Blir fienden för närgången, går björktrasten till angrepp och ”skjuter prick” med sin egen spillning. Det, herr Wallengren, vill väl inte ens du drabbas av!?

Fullmäktigeåskådare hemifrån

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.