2015-02-20 10:25

2015-02-24 18:29

För fler jobb

VARSLEN: Aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik

Aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik för fler jobb.

Ett flertal värmländska företag har lagt stora varsel inom industrin. Det drabbar orter som Arvika, Degerfors, Storfors och Kristinehamn. Varsel som kommer att få negativa konsekvenser både för dem som drabbas personligen men även övriga samhället.

Riksdagens borgerliga riksdagsledamöter valde att tillsammans med Sverigedemokraterna rösta igenom en borgerlig budget, vilket får till följd att flera av de åtgärder som vi socialdemokrater vill införa inte kommer att bli verklighet. Detta får nu konsekvenser för hur vi kan hantera de varsel som har lagts i Värmland.

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd. Men nu tappar Sverige konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre, vilket försämrar företagens möjligheter att anställa. Vi vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna. Därför vill vi att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.

Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa fler.

Det här vill vi göra:

• 90-dagarsgarantin - en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös.

• Traineejobb som baseras på yrkesintroduktionsavtalen.

• Utbildningskontrakt som syftar till att unga utan gymnasieutbildning ska göra klart sin utbildning.

• Att ersätta Fas 3 med riktiga jobb eller studier.

• Extratjänster i välfärdssektorn som innebär att arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen.

• En höjning av den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen till 910 kronor de första 100 dagarna.

• Arbetsförmedlingen ska få högre förvaltningsanslag vilket innebär att myndighetens satsning på uppsökande arbetsgivarkontakter kommer att gå snabbare.

• Grunda ett nationellt innovationsråd. För att säkra effektivitet och träffsäkerhet vill vi att inrätta ett innovationsråd som leds av statsministern. Regionala utvecklingsråd knyts till det nationella innovationsrådet.

• Ett bättre företagsklimat genom att minska arbetsgivarnas sjuklöneansvar, investera i exportfrämjande och att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Sverige behöver en nyindustrialiseringsstrategi.

• Investera i strategiska samverkansprogram och bana väg för nya innovationer, varor och tjänster. Vi vill inrätta program för att säkerställa svensk spetskompetens inom klimatteknik


Bjarne Olsson

kommunstyrelsen ordförande (S) Kristinehamn

Peter Söderström

kommunstyrelsens ordförande (S) Arvika

Hans Jildesten

kommunstyrelsens ordförande (S) Storfors

Lars Mejern Larsson

riksdagsledamot (S)

Aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik för fler jobb.

Ett flertal värmländska företag har lagt stora varsel inom industrin. Det drabbar orter som Arvika, Degerfors, Storfors och Kristinehamn. Varsel som kommer att få negativa konsekvenser både för dem som drabbas personligen men även övriga samhället.

Riksdagens borgerliga riksdagsledamöter valde att tillsammans med Sverigedemokraterna rösta igenom en borgerlig budget, vilket får till följd att flera av de åtgärder som vi socialdemokrater vill införa inte kommer att bli verklighet. Detta får nu konsekvenser för hur vi kan hantera de varsel som har lagts i Värmland.

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd. Men nu tappar Sverige konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre, vilket försämrar företagens möjligheter att anställa. Vi vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna. Därför vill vi att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.

Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa fler.

Det här vill vi göra:

• 90-dagarsgarantin - en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös.

• Traineejobb som baseras på yrkesintroduktionsavtalen.

• Utbildningskontrakt som syftar till att unga utan gymnasieutbildning ska göra klart sin utbildning.

• Att ersätta Fas 3 med riktiga jobb eller studier.

• Extratjänster i välfärdssektorn som innebär att arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen.

• En höjning av den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen till 910 kronor de första 100 dagarna.

• Arbetsförmedlingen ska få högre förvaltningsanslag vilket innebär att myndighetens satsning på uppsökande arbetsgivarkontakter kommer att gå snabbare.

• Grunda ett nationellt innovationsråd. För att säkra effektivitet och träffsäkerhet vill vi att inrätta ett innovationsråd som leds av statsministern. Regionala utvecklingsråd knyts till det nationella innovationsrådet.

• Ett bättre företagsklimat genom att minska arbetsgivarnas sjuklöneansvar, investera i exportfrämjande och att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Sverige behöver en nyindustrialiseringsstrategi.

• Investera i strategiska samverkansprogram och bana väg för nya innovationer, varor och tjänster. Vi vill inrätta program för att säkerställa svensk spetskompetens inom klimatteknik


Bjarne Olsson

kommunstyrelsen ordförande (S) Kristinehamn

Peter Söderström

kommunstyrelsens ordförande (S) Arvika

Hans Jildesten

kommunstyrelsens ordförande (S) Storfors

Lars Mejern Larsson

riksdagsledamot (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.