2015-02-13 10:25

2015-02-13 10:25

Bara en som bestämmer?

BOSTADSRÄTT

Har medlemmarna inget att säga till om. Nu är bommarna stängda och att köra gods fram till dörren, ja då måste man ha lov från styrelsen och ny nyckel att öppna med. Detta för att 1 person har opponerat sig. Trodde att en bostadsrättsförening lyssnade på fler än bara en medlem och väger fördelarna mot nackdelarna eller tvärtom. Hur tänkte man här?


MaJo

Har medlemmarna inget att säga till om. Nu är bommarna stängda och att köra gods fram till dörren, ja då måste man ha lov från styrelsen och ny nyckel att öppna med. Detta för att 1 person har opponerat sig. Trodde att en bostadsrättsförening lyssnade på fler än bara en medlem och väger fördelarna mot nackdelarna eller tvärtom. Hur tänkte man här?


MaJo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.