2015-01-27 11:13

2015-01-27 11:13

Bengt Olsons backe

GATUNAMN: Flera bra förslagElsa Hallbäck

förslag

Läste i NKP om förslag till nytt namn på gata nära Lokandergatan i Kristinehamn. Att gatunamn har karaktär och gärna knytning till orten är naturligt. Att göra det så enkelt för sig som att ge ett gatunamn hämtat ur fastighetsbeteckningar eller liknande som i det här fallet ”Solrosbacken” är torftigt och att inte ta tillvara den möjlighet till historisk kraft som ett namn hämtat ur stadens liv och historia skulle ge.

Gatan skulle kunna heta Mathildas backe med tanke på Axel Broströms fru och syster samt hans första fartyg Mathilda.

Andra namnförslag, ännu outnyttjade, är Dr Hanssons backe med tanke på Lars Erik Hanssons ambitiösa skrift om ”Kristinehamns gatunamn”, Bengt Olsons backe, efter konstnären som genom långa artiklar i rikspressen fick många att uppmärksamma Kristinehamn, Ryrbergs backe efter en chefsläkare som ägnade större delen av sitt liv åt sjukhuset i Kristinehamn. Det här är bara några exempel på hur ett gatunamn kan göras mer intressant och specifikt.

Läste i NKP om förslag till nytt namn på gata nära Lokandergatan i Kristinehamn. Att gatunamn har karaktär och gärna knytning till orten är naturligt. Att göra det så enkelt för sig som att ge ett gatunamn hämtat ur fastighetsbeteckningar eller liknande som i det här fallet ”Solrosbacken” är torftigt och att inte ta tillvara den möjlighet till historisk kraft som ett namn hämtat ur stadens liv och historia skulle ge.

Gatan skulle kunna heta Mathildas backe med tanke på Axel Broströms fru och syster samt hans första fartyg Mathilda.

Andra namnförslag, ännu outnyttjade, är Dr Hanssons backe med tanke på Lars Erik Hanssons ambitiösa skrift om ”Kristinehamns gatunamn”, Bengt Olsons backe, efter konstnären som genom långa artiklar i rikspressen fick många att uppmärksamma Kristinehamn, Ryrbergs backe efter en chefsläkare som ägnade större delen av sitt liv åt sjukhuset i Kristinehamn. Det här är bara några exempel på hur ett gatunamn kan göras mer intressant och specifikt.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.