2015-01-27 10:55

2015-01-27 10:57

Anmärkningsvärt Wallouch!

FLYKTINGAR: Kommunalrådsbesök på Svedjegården

Jag finner det anmärkningsvärt att kommunalrådet A-M Wallouch (V) börjar med att ge sig på det privata bolag som driver boendet för asylsökande på Svedjegården, men det är väl just ordet ”privat” som triggar en V-politiker. Borde hon inte börja med den som är köpare av tjänsten d v s Migrationsverket. Migrationsverket är ju de som upphandlat/köpt och skrivit avtal med Bolaget Tofta Snickeri AB, och borde ju vara de man först kontaktar och även vara den kontrollerande myndigheten.

Birgitta Grafström

Centerpartist

Svar till Birgitta Grafström

Mina besök på flyktingboenden i förra veckan var inte i syfte att kolla upp företagen eller ägarna. Syftet var att träffa och prata med de asylsökande, men även med personalen och några av de volontärer som hjälper till med aktiviteter och liknande.

Under mitt besök framkom som du sett i NKP ett antal synpunkter från de boende och deras berättelser gjorde att jag kontaktade ägarna och framförde deras åsikter. I motsats till vad du hävdar Birgitta har jag både ringt och mejlat till Migrationsverket för att uppmärksamma dem på flyktingarnas situation i Kristinehamn.

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till hur Migrationsverket sköter sitt uppdrag med att organisera Sveriges flyktingmottagande, eller snarare mot den förra regeringen och dess politik som gjort det möjligt för oseriösa personer att utan tillräcklig kontroll starta flyktingboenden som de sen tjänar en förmögenhet på. Det ska enligt vår mening inte vara möjligt att använda skattepengar på det här sättet!

Vårt förslag är att Migrationsverket ges nya direktiv att bygga eller köpa upp och driva egna boenden med god kvalitet för de asylsökande och på så sätt stoppa de oseriösa aktörerna.

Då finns det heller inte längre någon anledning för kommuner att på grund av bostadsbrist undanhålla sig från att ta emot flyktingar.

Som kommunpolitiker, vänsterpartist och kristinehamnare tycker jag att det är mitt ansvar och min skyldighet att på olika sätt bidra till att ALLA människor behandlas väl i Kristinehamn detta gäller såklart även asylsökande!

Anne-Marie Wallouch

Kommunalråd (V)

Jag finner det anmärkningsvärt att kommunalrådet A-M Wallouch (V) börjar med att ge sig på det privata bolag som driver boendet för asylsökande på Svedjegården, men det är väl just ordet ”privat” som triggar en V-politiker. Borde hon inte börja med den som är köpare av tjänsten d v s Migrationsverket. Migrationsverket är ju de som upphandlat/köpt och skrivit avtal med Bolaget Tofta Snickeri AB, och borde ju vara de man först kontaktar och även vara den kontrollerande myndigheten.

Birgitta Grafström

Centerpartist

Svar till Birgitta Grafström

Mina besök på flyktingboenden i förra veckan var inte i syfte att kolla upp företagen eller ägarna. Syftet var att träffa och prata med de asylsökande, men även med personalen och några av de volontärer som hjälper till med aktiviteter och liknande.

Under mitt besök framkom som du sett i NKP ett antal synpunkter från de boende och deras berättelser gjorde att jag kontaktade ägarna och framförde deras åsikter. I motsats till vad du hävdar Birgitta har jag både ringt och mejlat till Migrationsverket för att uppmärksamma dem på flyktingarnas situation i Kristinehamn.

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till hur Migrationsverket sköter sitt uppdrag med att organisera Sveriges flyktingmottagande, eller snarare mot den förra regeringen och dess politik som gjort det möjligt för oseriösa personer att utan tillräcklig kontroll starta flyktingboenden som de sen tjänar en förmögenhet på. Det ska enligt vår mening inte vara möjligt att använda skattepengar på det här sättet!

Vårt förslag är att Migrationsverket ges nya direktiv att bygga eller köpa upp och driva egna boenden med god kvalitet för de asylsökande och på så sätt stoppa de oseriösa aktörerna.

Då finns det heller inte längre någon anledning för kommuner att på grund av bostadsbrist undanhålla sig från att ta emot flyktingar.

Som kommunpolitiker, vänsterpartist och kristinehamnare tycker jag att det är mitt ansvar och min skyldighet att på olika sätt bidra till att ALLA människor behandlas väl i Kristinehamn detta gäller såklart även asylsökande!

Anne-Marie Wallouch

Kommunalråd (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.